بایگانی برچسب‌ها : گرامر انگلیسی

فعال معین…may…Modal Verbs….

 

 

pic

 

 

???????ا???????

 

 

 

?—————-may——————?


یکی دیگر از افعال مودال، may است.

 


? در بیشتر موارد may برای     ✍?بیان احتمال       استفاده می شود. و نیز می تواند برای    ✍? اجازه گرفتن و اجازه دادن             مورد استفاده قرار گیرند. هرچند این کاربرد رواج کمتری دارد.

 

 

 ?به مثال های زیر توجه کنید???

 

 

 

  Cheryl may be at home, or perhaps at work.  (امکان/ احتمال)


امکان دارد شری در خانه و یا شاید سر کار باشد

 

 

    Johnny, you may leave the table when you have finished your dinner(اجازه دادن )

 

جانی، وقتی شامتان را تمام کردید می توانید میز را ترک کنید

 


May I use your bathroom?  (اجازه خواستن)

 

امکان دارد از حمام شما استفاده کنم؟

 

 

⛱ در جدول های زیر استفاده از must در زمان حال، گذشته و آینده آورده  شده است???

 

 

may1

 

 . Jack may be upset. I can't really tell if he is annoyed or tired.

احتمالا جک ناراحت است.نمی توانم واقعا بگم که آیا عصبی است و یا اینکه خسته است

 

 

 

 

mayyyy

 

  You may leave the table now that you're finished with your dinner.

اکنون که شامتان را تمام کرده اید می توانید میز را ترک کنید

 

 

 

may1_2

 

 

May I borrow your eraser?

اجازه هست پا کن شما را قرض بگیرم

 

 

 

 

 

افعال معین…must …Modal Verbs….

 

pic

 

 

??????????????

 

 

 

?—————- must  ——————?

 

 


یکی دیگر از افعال مودال، must است.

 

? در بیشتر موارد must برای     ✍?بیان قطعیت        استفاده می شود. و نیز می تواند برای    ✍?بیان ضرورت  و توصیه ای  محکم       مورد استفاده قرار گیرند.

برای   ✍?بیان منع فعالیتی        می توان از must not استفاده کرد. البته این کلمه ای بسیار خشک است ، بنابراین  صحبت کنندگان بومی ترجیح می دهند از افعال مودال نرم تر همچون  "should not"و  "ought not"برای منصرف کردن از فعالیت بجای منع آن استفاده کنند.

 


 ?به مثال های زیر توجه کنید???

 

 

  This must be the right address!  (قطعیت)
این آدرس باید درست باشد ! (این آدرس قطعا درست است)

 

Students must pass an entrance examination to study at this school. ( ضرورت  )
دانش آموزان برای تحصیل در این  مدرسه باید در امتحان ورودی قبول شوند

 

 You must take some medicine for that cough.  (توصیه های محکم)
شما باید بخاطر سرفه تعدادی دارو بگیرید.

 

   Jenny, you must not play in the street! (ممنوعیت)
جنی، تو نباید در خیابان بازی کنی!

 

 

 

must1

 

That must be Jerry. They said he was tall with bright red hair. ??

او باید(یقینا) جری باشد.آنها گفته بودند او بلند قد با موهای قرمز روشن بود

 

 

 

 

must2

 

You must not swim in that river. It's full of crocodiles. ??

شما نباید در آن رودخانه شنا کنی .پر از تمساح است

 

 

 

 

 

must3

 

You must take some time off and get some rest.??

شما باید بعضی وقت ها مرخصی بگیرید و مقداری استراحت کنید

 

 

 

must4

 

You must have a permit to enter the national park. ??

شما باید برای ورود به پارک ملی اجازه ورود داشته باشید

 

 

 

 

نکتهenlightened

 

 

??????"Must not"در مقابل "Do not have to"??????


 

 

?هنگامی که —–از انجام کاری منع شده اید— "must not " را بکار می برید


? هنگامیکه —-نیاز نیست که کسی کاری را انجام دهد —- از  "do not have to " استفاده می شود

 


مثال:?


?You must not eat that.
 ممنوع شده-اجازه نیست

 


☘You don't have to eat that.         
                    شما اگر بخواهید می توانید اما الزامی نیست

 

 

 

 

 

نکاتی در مورد مفهوم اجازه گرفتن-اجازه دادن

pic

 


 

?   اجازه گرفتن و اجازه دادن

 

 

 


رایج ترین عبارت برای اجازه گرفتن در موقعیت های " دوستانه و غیر رسمی"  عبارت :  ( ?…Can I) می باشد.

 

 

can I use your telephone for a moment?
      Yes, sure

?می توانم یک لحظه از تلفنت استفاده کنم؟
?بله، حتما.

 

 

✍?نکته…?


بخاطر داشته باشید که Can you برای خواهش کردن به کار می رود در حالی که Can I  برای اجازه گرفتن است

 

 

در Can you گوینده جمله از طرف مقابل خواهش می کند که کاری را انجام دهد
در حالیکه در Can I گوینده اجازه می گیرد خودش کاری انجام دهد

 

 

 


?Can you turn on the TV, please


گوینده فقط خواهش می کند تلویزیون را روشن کنند و کار را طرف مقابل انجام می دهد.

 

 

 

 

?Can I turn on the TV?


خود گوینده می خواهد تلویزیون را روشن کند

 

 


?برای پاسخ مثبت در موقعیت  "دوستانه و غیر رسمی "  از عبارات زیر استفاده می کنید

 

 

OK ?              ?Yes, ok,                  ? Sure           ? Yes, sure

 

 

? برای پاسخ منفی در موقعیت دوستانه و غیر رسمی  معمولا عبارت I'm sorry گفته می شود و پس از آن یک دلیل ذکر می شود


?Can I sit here?
I'm sorry it's taken.

 

 

می تونم اینجا بنشینم
متاسفم اینجا جای کسی است
 

 

 

به یاد داشته باشید ✅can برای اجازه گرفتن و خواهش در موقعیت دوستانه و غیر رسمی است

 

 

 


 

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

 


برای اجازه گرفتن مودبانه در موقعیت های رسمی تر نسبت به دوستانه اغلب از عبارت …could I  استفاده می شود.

 

?could I use your phone, please?
    ?  yes, sure./ Yes, Of course.

 


? Could I park my car here?
    ?sure, Go ahead.

 

 


✍?نکته…?


عبارت  ?… may I  نیز یک عبارت مودبانه و تقریبا رسمی است که از لحاظ کاربرد معادل …? could I می باشد


?May I see Mr Jackson, please?
     ?I'm afraid he's busy now.

 


? May I use your computer for a moment?
     ?Of course. Go ahead.


? برای اجازه  داد اغلب از عبارت های Go ahead و Be my guest  استفاده می شود که هر دو به معنای " بفرماید" می باشد .


در موقعیت های رسمی تر عبارت های Yes, ofcourse(بله حتما) و certainly ( حتما) استفاده می شود

 

 

 

? برای پاسخ منفی اغلب ابتدا عبارت های I'm sorry و Actually گفته می شود و بعد از آن یک دلیل ذکر می شود

 

?Could I use your dictionary for a moment?
     ?Actually, I need it myself.


ترتیب درخواست  مودبانه بین can و  could  و May به شکل نمادین زیر است

 

      کمی رسمی تر ➡️ کمی رسمی ➡️   دوستانه و غیر رسمی

                                   can I  … ➡️ could I …  ➡️may I …

 

 

 

 

can could may

 

 

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

 

 


عبارت دیگری نیز وجود دارد  که برای  اجازه گرفتن در موقعیت های غیر رسمی و رسمی رایج است


Do you  mind if I …

اشکالی نداره که من …؟

 

?????????

 


?Do you mind If I sit here?
اشکالی نداره اینجا بنشینم؟

?Do you mind if I sing?

اشکالی ندارد آواز بخوانم ؟

 


??????

 

 برای دادن اجازه به چنین ساختاری باید اینگونه جواب داد :


No, I don't
و یا
 (No,) not at all


به مثال  های زیر توجه کنید

 

:

?Do you mind If I sit here?
    ?no, not at all        

اشکالی ندارد اینجا بنشینم؟
   خیر،  ابدا (اشکالی ندارد)

 


?Do you mind if I open the window?
     ? No, I don' t      
اشکالی ندارد پنجر را باز  کنم؟
نه، اشکالی ندارد.

 


? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

 

 در موقعیت های رسمی تر و خیلی مودبانه تر برای اجازه گرفتن از عبارت :

Would you mind if I…?
(اشکالی ندارد که من..؟) استفاده می کنیم

 

 


✍?توجه…?


دقت داشته باشید  که در آن فعل بعد از کلمه " I " باید به صورت گذشته باشد. و این عبارت ارتباطی به زمان گذشته ندارد و  فقط برای اجازه گرفتن مودبانه در  زمان حال بکار می رود.

 

?Would you mind if I left an hour early today?
   ?No, not at all

اشکالی ندارد که من امروز یک ساعت زودتر بروم؟
خیر، اصلا

 


?Would you mind if I opened the window?
    ?No, I wouldn't


اشکالی ندارد پنجره را باز کنم ؟
خیر اشکالی ندارد.

 


 

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

 

هرگاه کسی از ما اجازه بگیرد که کاری را انجام دهد و ما بخواهیم به او پاسخ منفی (➖ ) مودبانه بدهیم  معمولا ابتدا عبارت های زیر را گفته و سپس دلیل خود را ذکر می کنیم .

 

I wish you wouldn't
I'd rather you didn't

 

این جملات معنی خاصی ندارند  و فقط برای شروع پاسخ منفی مودبانه به کار می روند ولی نزدیک ترین معادل فارسی آنها شاید این عبارت باشد:"  ممنون می شوم اگر این کار را نکنید."

 


به مثال های زیر توجه کنید

 

.

?Do you mind if I smoke?
    ?Actually, I wish you wouldn't. You know, I'm allergic to smoke


اشکالی ندارد سیگار بکشم؟
راستش، ممنون میشم اگر نکشید. می دانید،  من به دود حساسیت دارم.

 

 

?Would you mind if I left a little early today?
     ?  Well, I'd rather you didn't. We have an important meeting with some new customers in half an hour.

 

اشکالی ندارد امروز کمی زودتر بروم؟
خب، ممنون می شوم اگر نروید تا نیم ساعت دیگر با چند مشتری جدید جلسه مهمی داریم.

 

 


 

 

 


 

نکته های اجازه گرفتن و اجازه دادن??

 

 

?اگر بخواهیم کلاس یا جلسه ای را ترک کنیم از عبارت زیر استفاده می کنیم.

 


?Will you excuse me for a few minutes/ for the rest of the class?
اجازه می فرمایید برای چند دقیقه/ بقیه کلاس را مرخص شوم؟

 

✍? و شکل ودبانه تر  و  رسمی تر آن عبارت است از?


?May I be excused for afew minutes/ for the rest of the class?

 

 

?توضیح مهم?

 

 

باید توجه داشت که عبارت? … Shall I  برای اجازه گرفتن به کار نمی رود. این عبارت عمدتا برای ارائه کمک به کار می رود.


?Shall I carry your suitcase for you?

می خواهید چمدانتان را برایتان بیاورم؟


?You look very tired. Shall I make you some coffee?

خیلی خسته به نظر می رسی.، می خواهی برایت قهوه درست کنم؟

 

 

 

 

??Future Perfect Continuous- آینده کامل استمراری??

pic

 

 

???????ز???????

 

 

 

✍? آینده کامل استمراری در انگلیسی دارای دو فرم  ساختاری است( با فعل do)

 

?will have been doing       ?       be going to have been doing

 


دو  فرم ساختاری  آینده کامل استمراری:


?will have been + present participle]

?[am/is/are + going to have been + present participle]

 

?به مثال های زیر توجه کنید. آنها  نمونه ای  از ساختار آینده کامل استمراری هستند :

 


  You will have been waiting for more than two hours when her plane finally arrives

سرانجام وقتی هواپیمای او برسد، بیش از دو ساعت منتظر خواهید ماند.

 

Will you have been waiting for more than two hours when her plane finally arrives?
  

  You will not have been waiting for more than two hours when her plane finally arrives.

 

 


 

 

You are going to have been waiting for more than two hours when her plane finally arrives
 می خواهی بیش از دو  ساعت منتظر بمانی  تا سرانجام هواپیمایش برسد

 

Are you going to have been waiting for more than two hours when her plane finally arrives?


    You are not going to have been waiting for more than two hours when her plane finally arrives

 


نکته✍? ممکن است هر دو فرم will یا be going to  در آینده کامل استمراری از لحاظ معنایی با هم تفاوتی نداشته باشند و یا تفاوتی بسیار کوچک ایجاد کنند.

 

⚜?⚜?⚜?⚜?⚜?⚜?⚜?

 

ساختار  آ ینده کامل استمراری در موارد زیر بکار می رود

 

✏️طول مدت کاری تا یک رویداد خاص در آینده?

 

She is going to have been working at that company for three years when it finally closes

وقتی آن شرکت بسته شود او به مدت سه سال خواهد بود که در آن شرکت کار می کند.

 

 

 


توجه: ❗️در مثال بالا توجه کنید که به جای آینده ساده از حال ساده استفاده شده است زیرا رویداد های آینده  در جمله واره های زمانی قرار دارند و نمی توانید از ساختار آینده در جمله واره های زمانی استفاده کنید .

 


✏️برای بیان علت و معلول در آینده? ( با استفاده از آینده کاملا استمراری قبل از فعالیتی دیگر در آینده می توان به خوبی علت و معلولی را نشان داد)


Jason will be tired when he gets home because he will have been jogging for over an hour

وقتی جان به خانه برسد خسته خواهد بود زیرا بیش از یک ساعت خواهد بود که آهسته می دود.

 

 

 

?توجه…توجه?


?آ ینده استمراری در مقابل آینده کامل استمراری

اگر  مدت زمان هایی همچون for five minutes," "for two weeks" با "since Friday, در جمله شما نباشد، انگلیسی زبان ها بجای استفاده از  آینده کامل استمراری  از آینده استمراری استفاده می کنند. البته دقت داشته باشید که این موضوع می تواند معنی جمله را تغییر دهد

 

?آینده استمراری بر قطع  فعالیتی اشاره دارد


?در حالیکه آینده کامل استمراری بر مدت زمانی قبل از کاری در آینده اشاره دارد.

 

 برای درک بیشتر به مثال های زیر توجه کنید:

 

 

⛱ He will be tired because he will be exercising so hard

این جمله تاکید می کند که او خسته خواهد بود چرا که  دقیقا در آن لحظه در آینده  در حال ورزش کردن است.

 

⛱ He will be tired because he will have been exercising so hard

این جمله تاکید می کند چون او در یک دوره زمانی ورزش می کرده است بنابراین خسته خواهد بود. البته امکان دارد همچنان در حال ورزش کردن باشد و یا اینکه به تازگی آن را به پایان رسانده باشد

 

 


? یاد آوری ها

?  به یاد داشته باشد در جمله واره های زمانی از ساختار آینده استفاده نمی شود:
همانند تمامی فرم های آینده، آینده کامل استمراری نیز نمی تواند با جمله واره هایی که با when, while, before, after, by the time, as soon as, if, unless, و امثالهم اغاز می شوند بکار رود.بلکه بجای آینده کامل استمراری باید از  حال کامل استمراری استفاده کرد.

 
 
  You won't get a promotion until you will have been working here as long as Tim  ❌
 You won't get a promotion until you have been working here as long as Tim   ✅

 

?افعال غیر استمراری / افعال ترکیبی :


مهم است که به یاد داشته باشید افعال غیر استمراری را نمی توان در ساختار های استمراری بکار برد. همچنین غیر استمراری هایی که معانی فعل های ترکیبی را می دهند نمی توانند در ساختار استمراری بکار روند . در این صورت بجا ی استفاده از حال کامل استمراری با این افعال ، شما باید از آینده کامل استفاده کنید.

( افعال ترکیبی آنهایی هستند که گاهی استمراری و گاهی غیر استمراری محسوب می شوند. در بخش های بعد در مورد انواع افعال صحبت خواهیم کرد)

??future continuous- آینده استمراری??

pic

 

 

??????????????

 

 

✍? آینده استمراری در انگلیسی دارای دو فرم  ساختاری است. (با فعل do)

 

?will be doing      ?  be going to be doing


بر خلاف آینده ساده ، آینده استمراری قابل تعویض است

 


?شکل ساختاری  آینده استمراری:


will be + present participle
am/is/are + going to be + present participle

 


?به مثال های زیر توجه کنید. آنها  نمونه ای  از ساختار آینده استمراری هستند :

 


  You will be waiting for her when her plane arrives tonight.
 وقتی امشب هواپیمای او برسد من منتظرش خواهم بود

  ? Will you be waiting for her when her plane arrives tonight
    You will not be waiting for her when her plane arrives tonight

 

 

 

You are going to be waiting for her when her plane arrives tonight

Are you going to be waiting for her when her plane arrives tonight ?

You are not going to be waiting for her when her plane arrives tonight

 

 

⚜?⚜?⚜?⚜?⚜?⚜?⚜?

 

ساختار آ ینده استمراری در موارد زیر بکار می رود

 

✏️برای بیان فعالیتی در حال انجام در آینده که توسط فعالیتی در آینده قطع می شود? ( آن فعالیت می تواند به طور کامل و یا بطور موقت متوقف شود)

 

I will be watching TV when she arrives tonight
وقتی امشب او می رسد من  در حال تماشای تلویزیون هستم

 


توجه: ❗️ فعالیتی که قطع کننده استمرار است باید آینده ساده باشد . زیرا قطع کننده ها جمله واره های زمانی هستند و  نمی توان در جمله واره های زمانی ازساختار آینده استفاده کرد.


 

 


✏️به همراه زمانی خاص فعالیتی در  حال انجام  در آینده?

 

Tonight at 6 PM, I am going to be eating dinner.
امشب ساعت 6، دارم شام می خورم

 

✏️برای بیان دو فعالیت هم زمان در آینده? (دو کار  در آینده بطور همزمان انجام می شود)


I am going to be studying and he is going to be making dinner.
می خواهم درس بخوانم و او می خواهد شام درست کند

 

    

 

?توجه…توجه?


?جملات آینده استمراری همانند تمامی ساختار های آینده، نمی توانند با عباراتی همچون  when, while, before, after, by the time, as soon as, if, unless آغاز شوند.بلکه بجای آینده استمراری باید از حال استمراری استفاده کرد.


       While I am going to be finishing my homework,she is going to make dinner


   While I am finishing my homework, she is going to make dinner

  ✅

 

 

 

? به یاد داشته باشید افعال غیر استمراری  در هیچ ساختار استمراری بکار نمی روند. بلکه باید از آینده ساده استفاده کرد.


   ❌  Jane will be being at my house when you arrive
   ✅ Jane will be at my house when you arrive

 


? در جمله زیر به مکان قرار گرفتن قید هایی همچون   always, only, never, ever, still, just, و غیره در ساختار آینده ساده توجه کنید.

 

    You will still be waiting for her when her plane arrives
   ? Will you still be waiting for her when her plane arrives

 

   You are still going to be waiting for her when her plane arrives
?Are you still going to be waiting for her when her plane arrives

 

 

 

به چند مثال دیگر توجه کنید(به نظر شما این چند مثال به کدام موارد بیان شده اشاره دارند؟)


He will be studying at the library tonight, so he will not see Jennifer when she arrives

 


He will be studying at the library tonight, so he will not see Jennifer when she arrives


I will be waiting for you when your bus arrives

 
I am going to be staying at the Madison Hotel, if anything happens and you need to contact me


At 8:00 PM tonight, John is going to be washing the dishes


Tonight, they will be eating dinner, discussing their plans, and having a good time


At midnight tonight, we will still be driving through the desert


While Ellen is reading, Tim will be watching television


At 8:00 PM tonight, John will be washing the dishes
    

 


??????????

 

افعال معین…..Modal Verbs

 

pic

 

??????????????

 

 

 

?—————-   can   ——————?

 


 یکی از پر کاربردترین مودال ها در زبان انگلیسی (can) است.

 


از can می توان برای      ? توانایی و یا فرصت  ? درخواست و یا پیشنهاد دادن ?  نشان دادن احتمال و امکان و یا عدم احتمال کاری    استفاده کرد.

 

 

?به مثال های زیر توجه کنید:   

 

  ?  I can ride a horse.  ( بیان توانایی)

من می توانم سوار اسب شوم

 


  ?  We can stay with my brother when we are in Paris.   (بیان فرصت)

وقتی که در پاریس هستیم فرصت داریم تا با برادرم باشیم

 


   ? She cannot stay out after 10 PM.    (پیشنهاد دادن )

او بعد از ساعت 10 شب نمی تواند بیرون بماند


   ? Can you hand me the stapler?    ( درخواست)

آن ماشین دوخت  را به من می دهی؟

 


  ?  Any child can grow up to be president.   (امکان و احتمال)

هر کودکی می تواند تا ریاست جمهوری ترقی کند

 

 

 

 

 

 

✍????? استفاده از can در  حال، گذشته و آینده

 

?⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️?

 

 

 

photo_2016-04-11_11-55-48

 

I can speak Chinese   ??            

         من می توانم به زبان چینی صحبت کنم

 

 

 

2

 

With a burst of adrenaline, people can pick up cars.   ??   

     با آزاد شدن آدرنالین، جمعیت می توانند ماشین ها را بلند کنند

 

 

3

I have some free time. I can help her now.  ??    
من مقداری وقت آزاد دارم .د ر حال حاضر می توانم او را کمک کنم

 

 

4

 

I can drive Susan's car when she is out of town.  ??
هنگامیکه سوزان به خارج از شهر رفته است ، من می توانم ماشین او را برانم

 

 

5

 

Can I have a glass of water? ??
امکان دارد یک لیوان آب به من بدهید؟

 

 

 

6

 

Anyone can become rich and famous if they know the right people. ??
امکان ثروتمند و مشهور شدن هرکس وجود دارد اما به شرط اینکه از حق مردم آگاه باشد.

 

?? simple future- آینده ساده??

 

pic

 

??????????????


 

 

 


✍? آینده ساده در انگلیسی دارای دو فرم  ساختاری است.


? WILL     ?   BE GOING To

 

هرچند گاهی این دو فرم می تواند تغییر کنند اما اغلب دو معنی متفاوت را بیان می کنند.
این تفاوت های معنایی ممکن است  در ابتدا  برای شما خیلی مشخص نباشد اما با گذشت زمان و تمرین  این تفاوت ها مشخص خواهند شد.
 هر دو ساختار "will" و "be going to"  به زمان خاصی در آینده اشاره دارند

 

?شکل ساختاری  آینده ساده:
[will + verb] [am/is/are + going to + verb]

 


?به مثال زیر توجه کنید. این یک نمونه از ساختار آینده ساده است :

 


You will help him later ?  

شما به او بعدا کمک می کنید
    ?Will you help him later
    You will not help him later.

 

        ?You are going to meet Jane tonight

شما امشب  جین را ملاقات می کنید.
   ? Are you going to meet Jane tonight
    You are not going to meet Jane tonight

 

 

futur

 


⚜?⚜?⚜?⚜?⚜?⚜?⚜?

 

ساختار  آ ینده ساده در موارد زیر بکار می رود

 

 

 

✏️will برای انجام کاری داوطلبانه بکار می رود?


I will send you the information when I get it
وقتی به آنجا رسیدم اطلاعات را برایت ارسال می کنم

 

 

✏️"will"  برای قول دادن به انجام کاری استفاده می شود?

Don't worry, I'll be careful.

نگران نباش. مواظب خواهم بود

 


✏️" be going to"  برای بیان طرح و برنامه ای در آینده استفاده می شود?


He is going to spend his vacation in Hawaii.
او می خواهد  تعطیلاتش را در هاوایی بگذراند


✍?بیان می کند که آن کار یک برنامه و تصمیمی است که قصد دارد در آینده انجام دهد.

 

 


✏️"will"و " be going to" برای پیش بینی آینده بکار می روند?


    John Smith will be the next President.


    John Smith is going to be the next President.

جان اسمیت رییس جمهور آینده خواهد بود

 


✍? هر دو ساختار "will" و "be going to" می توانند در مورد آینده یک پیش بینی کلی را بیان کنند. پیش بینی ها در مورد آنچه که ممکن است در آینده اتفاق افتد صحبت می کنند. در جملات پیش گویانه فاعل  معمولا کنترل کمی بر آینده دارد بنابراین  موارد 1تا 3 که بیان کردیم بکار نمی روند


در مثال بالا برای پیش بینی تفاوت  معنایی در دو ساختار وجود ندارد.

 

 

 


?توجه…توجه?


?همچون تمامی ساختارهای آینده، آینده ساده نمی تواند با عبارات زمانی همچون when, while, before, after, by the time, as soon as, if, unless و غیره در ابتدای جمله واره قرار می گیرند بکار روند. به  همراه این عبارات بجای آینده ساده باید از حال ساده استفاده کرد.

 

    When you will arrive tonight, we will go out for dinner ❌
    When you arrive tonight, we will go out for dinner ✅

 

 

 

? در جمله زیر به مکان قرار گرفتن قید هایی همچون   always, only, never, ever, still, just, و غیره در ساختار آینده ساده توجه کنید.

 


 You will never help him

 ? Will you ever help him

 

 You are never going to meet Jane
 Are you ever going to meet Jane?

 

 


 

به چند مثال دیگر توجه کنید(به نظر شما این چند مثال به کدام موارد بیان شده اشاره دارند؟)


 John will finish the work by 5:00 PM


Sally is going to make a beautiful dinner tonight

 
The movie "Zenith" will win several Academy Awards


The year 2222 is going to be a very interesting year


 Michelle is going to begin medical school next year


I won't tell anyone your secret


Who is going to make John's birthday cake?


A: The phone is ringing
       B: I'll get it

 


??????????

 

Modal verbs- افعال معین 1

pic

 

 

??????????????

 


✍?مودال ها یا همان افعال کمکی، افعال خاصی هستند که  در انگلیسی نسبت به افعال اصلی بسیار  متفاوت عمل می کنند.  متداول ترین افعال مودال شامل:

 

 

Can                                                                        
Could                                     
May                                       
Might                                 
Must                                    

Ought to  

Shall

Should

Will

Would

 

 

?مهمترین تمایز بین فعل مودال با فعل  اصلی???

 

??سوم شخص آنها هرگز " s- "نمی گیرد

 

    He can  speak Chinese
    She should  be here by 9:00

 


??برا ی منفی کردن فعل چه در یک جمله حال ساده و یا گذشته ساده باید بعد از  آنها "not " قرار داد.


    He should not be late
    They might not come to the party

 

?? اکثر مودال ها در زمان گذشته و  آینده بکار نمی روند


    He will can go with us ❌
       She musted study very hard❌

 

? past perfect continuous -گذشته کامل استمراری?

 

pic

 

??????????????

 

 


گذشته کامل استمراری:   کاری که در گذشته آغاز و تا زمانی در گذشته ادامه داشته است

 

✍?گذشته کامل استمراری  از  had been + قسمت سوم فعل ساخته می شود

 

 


?به مثال زیر توجه کنید. این یک نمونه از ساختار گذشته کامل استمراری  است :

 

    You had been waiting there for more than two hours when she finally arrived.

وقتی  بالاخره او رسید بیش از دو ساعت بود که انجا منتظرش بودید

 

    ?Had you been waiting there for more than two hours when she finally arrived
.  You had not been waiting there for more than two hours when she finally arrived

 


⚜?⚜?⚜?⚜?⚜?⚜?⚜?

 

 

ساختار  گذشته کامل استمراری  در موارد زیر بکار می رود

 

 

 

✏️ برای بیان گذشت مدت زمانی قبل از وقوع چیزی ?

They had been talking for over an hour before Tony arrived.
قبل  از اینکه تونی برسد آنها بیش از یک ساعت صحبت کردند

 

 

duration b42

 

 

✏️ برای بیان علت کاری  قبل از  فعالیت دیگری در گذشته?

Jason was tired because he had been jogging.

جیسون چون آهسته دویده بود خسته شده بود.

caust

 

 

 

 

?توجه…توجه?

 


? اگر مدت زمانی همچون  "for five minutes," "for two weeks" or "since Friday," را شامل نشود،  اکثر انگلیسی زبان ها بجای گذشته کامل استمراری از  گذشته استمراری استفاده می کنند
البته دقت داشته باشید که تغییر این ساختار می تواند معنی جمله را تغییر دهد⚠️

 

✍? گذشته استمراری بر قطع عملی تاکید دارد


✍?گذشته کامل استمرای ، بر مدت زمانی قبل از عملی در گذشته تاکید می کند

 

 

 

?برای درک بهتر  به چند مثال زیر توجه کنید

 


He was tired because he was exercising so hard??
این جمله این را تاکید می کند که او  به دلیل  اینکه در آن لحظه  سخت در حال تمرین بوده خسته شده

 

 

?? He was tired because he had been exercising so hard.

این جمله تاکید بر این مسئله دارد که  او  چون در یک دوره زمانی داشته تمرین می کرده سخت خسته شده . امکان آن وجود دارد که او همچنان در حال تمرین باشد  ویا اینکه  تازه  دست از تمرین کشیده باشد

 

 

 

 

? به خاطر داشته باشید که افعال غیر استمراری نمی توانند در این ساختار استفاده شوند. برای استفاده از افعال غیر استمراری در گذشته کامل استمراری از ساختار گذشته کامل باید استفاده کرد.(belong یک فعل غیر استمراری است)

 

❌ The motorcycle had been belonging to George for years before Tina bought it

✅  The motorcycle had belonged to George for years before Tina bought it

 

 


? در جمله زیر به مکان قرار گرفتن قید هایی همچون   always, only, never, ever, still, just, و غیره در ساختار گذشته کامل استمراری توجه کنید.

 

  You had only been waiting there for a few minutes when she arrived

    ?Had you only been waiting there for a few minutes when she arrived


?    ?برای درک بهتری از ساختار گذشته کامل استمراری می توانید مروری بر ساختار  حال کامل استمراری که در درس های گذشته بیان شد داشته باشید

 

 

 


 

به چند مثال دیگر توجه کنید(به نظر شما این چند مثال به کدام موارد بیان شده اشاره دارند؟)


Betty failed the final test because she had not been attending class


How long had you been waiting to get on the bus?

 
Chef Jones had been preparing the restaurant's fantastic dinners for two years before he moved to Paris


Sam gained weight because he had been overeating


 I had not been studying Turkish very long

 

 

??????????

 

?past perfect -گذشته کامل ?

 

pic

 

 

??????????????

 

 


گذشته کامل:   برای بیان اتفاقی است که قبل از اتفاقی در گذشته باشد

 

✍?گذشته استمراری از  had + قسمت سوم فعل  ساخته می شود.

 

 


?به مثال زیر توجه کنید. این یک نمونه از ساختار گذشته کامل است :


    You had studied English before you moved to New York

قبل ازاینکه شما به نیویورک بیایید انگلیسی می خوندی


    Had you studied English before you moved to New York?

    You had not studied English before you moved to New York.

 


⚜?⚜?⚜?⚜?⚜?⚜?⚜?

 

 

ساختار  گذشته کامل در موارد زیر بکار می رود

 

 

✏️ برای بیان اقدامی کامل قبل از کاری در گذشته?

I did not have any money because I had lost my wallet.

من هیچ پولی نداشتم ، چون کیف پولم گم  کرده بودم.

 

action be4

 

 

 

✏️ برای بیان مدت زمانی قبل از  چیزی در گذشته?(برای فعل های غیر استمراری)

We had had that car for ten years before it broke down.

قبل از اینکه آن ماشین خراب بشه  ده سال بود آن را داشتیم

 

duration

 

 

 

❗️نکته❗️ با استفاده از افعال غیر استمراری  و افعال غیر استمراری ترکیبی  از ساختار گذشته کامل استفاده می شود تا نشان دهد کاری در گذشته آغاز شده و تا فعالیت دیگری درگذشته ادامه دارد

 

 

.

?گاهی افعالی همچون  "live,"  "work," "teach," , "study" همانند افعال غیر استمراری عمل می کنند.

 

 

 

✏️ برای بیان زمان های خاص با استفاده از گذشته کامل ?

She had visited her Japanese relatives once in 1993 before she moved in with them in 1996

او اولین بار در سال 1993 خویشاوندان ژاپنی اش را ملاقات کرد، قبل از اینکه او با آنها در سال 1996 عزیمت کند

 

sppp

 

 

 

 


?توجه…توجه?


?در صورتیکه گذشته کامل در یک زمان مشخصی اتفاق افتاده باشد بجای گذشته کامل از گذشته ساده استفاده می شد،در این موارد از before و یا after استفاده می شود.

لغات before و یا after ، معمولا به ما می گویند که کدام عمل زودتر اتفاق افتاده است
 بنابراین گذشته کامل اختیاری است و به همین دلیل هر دو جمله زیر صحیح است.(به ساختار فعلی دو جمله توجه کنید)

 

She had visited her Japanese relatives once in 1993

✅before she moved in with them in 1996


She visited her Japanese relatives once in 1993

✅before she moved in with them in 1996

 


? در صورتیکه  گذشته کامل به یک فعالیت در یک زمان خاص اشاره نکند دیگر  استفاده از گذشته کامل اختیاری نیست و  از گذشته ساده نباید استفاده شود
( در اینجا گذشته کامل به فقدان تجربه اشاره می کند نه به فعالیت در یک زمان خاص)

 

    She never saw a bear before she moved to Alaska. ❌

    She had never seen a bear before she moved to Alaska. ✅

 

 


? در جمله زیر به مکان قرار گرفتن قید هایی همچون   always, only, never, ever, still, just, و غیره در ساختار گذشته کامل توجه کنید.

 


  You had previously studied English before you moved to New York.

 Had you previously studied English before you moved to New York?

 


به چند مثال دیگر توجه کنید(به نظر شما این چند مثال به کدام موارد بیان شده اشاره دارند؟)


 Had you ever visited the U.S. before your trip in 2006?


Tony knew Istanbul so well because he had visited the city several times

 
By the time Alex finished his studies, he had been in London for over eight years.


We were not able to get a hotel room because we had not booked in advance


George had repaired many cars before he received his mechanic's license

 

 

??????????