بایگانی دسته بندی ها: ادبیات انگلیسی

اصطلاحات انگلیسی

 

 

 

اصطلاح" لنگ پول بودن" در انگلیسی از عبارات کوتاه لفظی کساد در پول نقد درست می شود و این یک اصطلاح پولی در انگلیسی است.

 

 

 

لنگ پول بودن

 

 

tight on cash

 

 

 

 

tight on cash

 

 

 

 

when you are tight on cash, you can borrow it

 وقتی لنگ پولی، می توانی قرض بگیری.

 

 

 

 

تاریخچه روز جهانی مادر

 

 

 در این صفحه برای آشنایی بیشتر شما زبان آموزان، یک متن انگلیسی به همراه صوت قرار داده شده است.خواندن و شنیدن متون مختلف انگلیسی به شما در یادگیری بهتر این زبان کمک خواهد کرد.

 

 

 

❤️ Mother’s Day History❤️

 

 

 

 

mothers

 


Although the custom of setting aside a day to honor mothers has ancient roots, our observance of Mother’s Day originated in 1907 with the efforts of a devoted daughter, Anna M. Jarvis of Philadelphia, who conceived the idea of an annual nationwide celebration. The public and the press quickly embraced the idea, and villages, towns, cities, and states soon began unofficial Mother’s Day observances. On May 8, 1914, President Woodrow Wilson signed a proclamation designating the second Sunday in May Mother’s Day, and within a few years, the idea gained worldwide prominence.

 


 
☘ یکشنبه، 8 می میلادی  ، روز  جهادی مادر .

 

 

 

 

 

 

گفتار و واژگان- هم اکنون

present moment

هم اکنون

 

Do not dwell in the past

do not dream of future

concentrate the mind on the present moment

 

 

در گذشته نمان،

برای آینده رویا پردازی نکن

ذهن خود را بر هم اکنون متمرکز کن

 

 

dwell =اقامت گزیدن- ساکن شدن

dream = خواب دیدن- رویا دیدن

future =آینده

concentrate = تمرکز دادن- متمرکز کردن

mind = ذهن- خاطر- خیال

present = حال -اکنون- زمان حاضر

moment =لحظه- زمان

 

 

 

 

 

buddha101052

گفتار و واژگان- باور داشتن

 

believe

باور داشتن

 

 

Believe you can and you're halfway there.

باور داشته باش که می توانی، چون هنوز نیمه راهی

 

 

 

believe=باور داشتن- ایمان داشتن- اعتقاد داشتن

halfway= نیمه راه- نصفه کاره

 

 

1_2

گفتار و واژگان- شادی

happy

شاد بودن

 

 

The most important thing is to enjoy your life

– to be happy

it's all that matters

 

 

مهمترین کار این است که از زندگی خود لذت ببرید- شاد باشید- که شادی همه چیز است

 

 

 

importan= مهم- با اهمیت

enjoy = لذت بردن

life = زندگی- حیات

happy= شاد- خوشحال-  راضی

all= همه- تمام

matter= موضوع- چیز- مطلب

 

audreyhepburn413489

 

گفتار و واژگان- آموزش

Education

آموزش

 

Education is the most powerful weapon which you can use to change the  world

 

آموزش، قدرتمندترین سلاحی است که می توانید برای تغییر جهان از آن استفاده کنید

 

 

 

 

 Education= آموزش- تحصیلات

most= بیشترین- زیادترین

powerful= قوی – نیرو مند

weapon = سلاح 

change= تغییر دادن- دگرگون کردن

 

 

 

92595468870454712042

گفتار و واژگان- گل سرخ

red rose

گل سرخ

 

 

 

I am a rose, you are my thorns,

cluching to me, protecting me

 

 من یک گل رز هستم ، تو خار های منی

مرا محم بگیر ،  از من محافظت کن

 

 

thorn = خار

cluch= محکم گرفتن- چنگ زدن

protect= حمایت کردن – نگهداری کردن- حراست کردن

cart_Love(3)