بایگانی دسته بندی ها: مکالمه

دعوت کردن در انگلیسی

 

Inviting

 

دعوت کردن

 

 

invit

 

 

 

برای دعوت کردن دوستان و نزدیکان بیشتر از عبارت های زیر استفاده می شود:

 

 

 

 

Do you want to….?

می خواهی…؟

Would you like to….?

میل داری….؟

 

??????????

 

 

 

Do you want to go to the movies tonight?

می خواهی امشب برویم سینما؟

 

Woul you like to have lunch with me tomorrow?

 

میل داری فردا با من نهار بخوری؟

 

 

 

گاهی اوقات ابتدا مناسبت و دلیل مهمانی را ذکر می کنیم و سپس عباراتی مانند

 

Can you come?

 ویا

Do you think you can come?

گفته می شود.

 

 

 

 

 

I'm giving a house warming party next Saturday. Can you come?

شنبه آینده به مناسبت خانه جدید مهمانی داریم. می توانی بیایی؟

 

 

Next Sunday is my birthday party. Do you think you can come?

ِکشنبه آینده جشن تولد من است. می توانی بیایی؟

 

 

 

 

قبول دعوت

 

 

برای قبول دعوت عبارت های

I'd like to

مایلم

و شکل قوی تر آن

I'd love to

خیلی مایلم

به کار برده می شود

 

 

 

 

دیگر عبارات رایج عبارت است از :

 

 

 

That sounds great/ terrific

به نظر عالی می رسد.

 

 

در انگلیسی آمریکایی عبارات زیر نیز رایج است:

 

 

That sounds like fun

خوب است/ فکر خوبی است

 

 

 

I'd be happy to

خوشحال می شوم

 

 

 

I'd be delighted to.

خیلی خوشحال می شوم(عبارتی قوی تر)

مکالمه- در خواست

 

 

درخواست کردن

 

 

? وقتی میخوایم بگیم چی میخوای؟؟ میگیم:

 

 

 

What do you want?

 

 

? What do you want?

چی میخوای؟

 

 

 

 

? I want a cake.
کیک میخوام.

 

 


? What do you want?

? I want rice.

 

 

 

 

❗️ اسامی قابل شمارش قبلش a/an می گیرد (کیک) اما اسامی غیر قابل شمار اینطور نیست (برنج)

 

 

 

مکالمه آب و هوا

 

 

 آب و هوا

 

 

wather

 

? وقتی میخوایم به انگلیسی بگیم هوا چطوره؟

 

 

 

 

 


میگیم

:
How's the weather?


جواب

:
It's sunny.
آفتابیه/ هوا آفتابیه

 

.

❗️How's = How is


 

جواب هایی که میتونیم استفاده کنیم:

 

? Sunny

? آفتابی

 

? Rainy

? بارانی

 

? Windy

? بادی،طوفانی

 

 

? Cloudy

? ابری

 

 

☘ Snowy

☘ برفی

 

 

 

 

 

فرق a.an- حروف صدادار

 

 

 

 

What's this?
این چیه؟!

 

 

It's a car.

It's an insect.

 

 

 

 

 

? فرق a/an

 

 

 

 

 

اگر اول اسم با حرف صدا دار شروع شود، قبلش از an استفاده میکنیم و در غیر این صورت از a استفاده میکنیم.

 

 

 

?حروف صدا دار:
a,e,o,i,u

 

 

 

 

❗️What's = What is

‼️It's = It is


 

 

 

 

 


حال برای پرسش درباره جمع از
What are these?
استفاده می کنیم.

 

 

 

 

☘ What are these?

☘اینا چی هستند؟

 

 

 

?They're pencils.

?They're bins.

?They're papers.

 

 

1⃣ در پاسخ حتما باید اسم ها را با s جمع ببندیم.
2⃣ در جمع به جای It's از They're استفاده می کنیم.
3⃣ They're
مخفف They are است.

مکالمه

 

 

 

 

 

dia

 

 

 

مکالمه انگلیسی

 

 

 

  . مکالمه در هر زبانی شالوده اصلی ارتباط را در بر دارد. و زبان انگلیسی نیز از این قاعده مستثنی نیست. آموزش مکالمات قدم به قدم انگلیسی راهی  برای فراگیری ارتباط با اشخاص به زبان انگلیسی است.

 

 

 

 

☘ What's your name?

 

1⃣ I'm Ali.

 

2⃣ My name is Ali.

 

 

 

☘ اسمت چیه؟

 

1⃣ من علی هستم.

2⃣ اسم من علی است.

 

 

 

کوتاه نویسی

 

 

❗️ What's = What is

‼️ I'm = I am

 

 

❕ اسم چه در اول، چه در وسط و چه در آخر جمله بیاید، اولین حرف آن با حرف بزرگ نوشته می شود.

 

 

 

 

 

 

 

☘ How old are you?

1⃣ I'm seven years old.

 

 

 

☘ چند سالته؟

 

1⃣ من هفت سالمه.

 

 

 

1⃣ Nice to see you

2⃣ Nice to meet you

3⃣ Happy to see you

4⃣ Happy to meet you

 

 

 

5⃣ Great to see you

6⃣ Great to meet you

7⃣ Glad to see you

8⃣ Glad to meet you

 

 

? همگی یک کاربرد و معنی دارند:
از دیدن(ملاقات) شما خوشحالم (خوشبختم) ?

 

 

 

 

 

 

❗️دوستان توجه کنند، از عبارات بالا فقط در مکالمات حضوری استفاده می کنیم.

1⃣ اگر شخصی در فضای مجازی خود را معرفی کرد:

 

 

 

?Glad to chatting with you.

از چت (کردن) با شما خوشحالم?

2⃣ و اگر پشت تلفن خود را معرفی کرد:

 

 

 

?Glad to speaking with you

از صحبت کردن (هم صحبتی) با شما خوشحالم.?

 

 

 

‼️ البته در این دو نکته، به جای Glad می توانید از سه واژه
Nice,Great,Happy
هم استفاده کنید.

 

 

 

 

 

نکات احوالپرسی

سلام و احوالپرسی در انگلیسی

 

 

 

 

?? Hi, How are you?

? Hi,too. I'm Ok. What's up?

?? Nothing, everything as usual.

 

 

 

??سلام. خوبی؟

? علیک سلام. آره خوبم. چه خبر؟

?? هیچی، همه چی طبق معمول پیش میره.

❗️ هیچوقت در جواب چه خبر؟ از Health به معنی "سلامتی" استفاده نکنید، چون این جواب تنها در ایران مرسوم است.

 

 

 

 

 

 

 

 

خداحافظی در انگلیسی

 

 

 

 

 انواع خداحافظی به انگلیسی

 

 

 

 

 

 

? کلماتی که  می توانید به جای Bye استفاده کنید:

 

 

 

1⃣ Good-Bye

2⃣  Ta-ta

? خداحافظ

 

 

 

 

 

3⃣ See you later.

4⃣ Catch up with you later.

? بعدا می بینمت.

5⃣ Take care of yourself.

? مواظب/مراقب خودت باش.

 

 

 

 

 

 

احوالپرسی به انگلیسی

 

 

سلام و احوالپرسی

 

 

 

 

 

☘Hello
☘ رسمی، در مقابل افراد غریبه

?Hi
?کمی رسمی، آشنایان

?Hey
? غیر رسمی،دوستان

❗️ هرسه به معنی سلام می باشند.

 

 

 

جواب سلام:

 


1⃣
?Hello there
?Hi there
?Hey there

 

 

 

 

2⃣ هرچیزی که طرف مقابلتون گفت + too

 

 

♨️ اگه گفت Hello

♨️Hello,too

 

 

? اگه گفت Hi
?Hi,too

 

 

⭕️اگه گفت Hey

⭕️Hey,too

 

 

 

❗️اولی را می توانید به جای هم بکار ببرید، اما دومی نه! هرچیزی که طرف مقابل گفت شما هم باید بگویید و یک too کنار آن اضافه کنید

 

 

 

✅ A-Hi
      B- Hello there

 

 

✅ A-Hi
     B- Hi,too

 

❌ A- Hi
      B- Hello,too

 

 

 

 

 

جملاتی که می توانیم به جای
How are you?
استفاده کنیم:

 


1⃣ Are you Ok?

2⃣ How's it going?

3⃣ How are things with you?

4⃣  How is it hanging?

5⃣ How are you doing?

 

 

 

 


جواب:

 

1⃣ I'm ok.

2⃣ I'm well.

4⃣ I'm good.

5⃣ I'm fine.

6⃣ Pretty good.

 

 

 

 

❗️دوستان توجه کنند، هیچوقت در جواب از Thanks یا Thank you استفاده نکنید. قطعا شخص مقابل خواهد فهمید که شما تسلطی به زبان انگلیسی ندارید و شروع به مسخره کردن شما خواهند کرد، چون لطفی در حق شما نکردند که تشکر کنید، حال شما را پرسیدند، جواب دهید نه تشکر!