بایگانی دسته بندی ها: صفت

ضماير ملكی و صفات ملكی

 

 

?ضماير ملكی و صفات ملكی

 

 

?ضماير ملكی و صفات ملكی نشان می‌دهند که چه چيزی به چه کسی تعلق دارد.

 

 

 
 ?(I)
?(you)
?(he)
?(she)
?(it)
?(we)
?(they)

 

 


⚫️صفات ملکی

?my
?your
?his
?her
?its
?our
?their

 

 

 

⚪️ضماير ملکی

 

 

?mine
?yours
?his
?hers
?- (Nadarad)
?ours
?theirs
 

❗️توجه داشته باشيد که صفات ملکی هميشه قبل از يک اسم می‌آيند (به همين دليل صفت ناميده می‌شوند) ولی ضمير ملکی جانشين صفت ملکی+اسم می‌شود و می‌تواند به تنهايی به عنوان فاعل، مفعول و … قرار بگيرد (به همين دليل ضمير ناميده می‌شود).


 


⁉️چند مثال:

?This is my book.
?(اين كتاب من است.)


?This book is mine.
?(اين کتاب مال من است.)


?This is her purse.
? (اين کيف اوست.)


?This is hers.
?(اين مال اوست.)

 

 

صفت

 

 

?صفت

 

 

 

 

 

⭕️ Big
⭕️بزرگ

 

 

 

? Little
?کوچک

 

 

 

♨️ New
♨️جدید

 

 

 

☘ Old
☘کهنه،فرسوده

 

 

 

? Long
?دراز

 

 

 

? Short
? کوتاه

 

 

? در انگلیسی، وقتی بخواهیم صفت را به تنهایی بکار بگیریم و بگوییم فلان چیز جدید است، می گوییم:

 

 

 

 

 

It's new.

 

 

? اما وقتی بخواهیم صفت را به همراه اسم بکار بگیریم باید به دو نکته توجه کنیم:

 

 

 

 

1⃣ صفت همیشه قبل از اسم می آید.
2⃣ چون در جمله اسم وجود دارد، وجود a/an در قبل صفت اجباریست.

پس، وقتی بخواهیم بگوییم آن ماشین جدید است، می گوییم:

 

 

 

It's a new car.

 

 

 

 

 

 

 

نکاتی در مورد رنگ ها

cooolo

 

 

 

در زبان انگلیسی همیشه رنگ قبل اسم میاد.زیرا رنگ ها برای اسم نقش صفت را بازی می کنند.

برای مثال وقتی میخواهیم بگوییم:

 

 

♠️میز قهواه ای
♠️a brown desk

 

 

♦️صندلی سیاه
♦️a black chair

 

 

?تخته سفید
?a white board

 

New Words:


?Desk
? میز

 

?Chair
?صندلی

 

⚪️Board

⚪️تخته

 

 

 

نکته دوم

 

 

وقتی میخوایم بگیم فلان چیز چه رنگیه؟
میگیم
What color is this?

 

 

در جواب از It's استفاده می کنیم.

 

– What color is this?

❤️ It's red.
? It's blue.
? It's yellow.
? It's green.
? It's purple.

 

 

❗️دوستان توجه کنند که رنگ ها جزو صفت هستند نه اسم! بنابراین اگر رنگ به تنهایی بیاید قبلش a/an نمی آید.