تاریخچه روز جهانی مادر

 

 

 در این صفحه برای آشنایی بیشتر شما زبان آموزان، یک متن انگلیسی به همراه صوت قرار داده شده است.خواندن و شنیدن متون مختلف انگلیسی به شما در یادگیری بهتر این زبان کمک خواهد کرد.

 

 

 

❤️ Mother’s Day History❤️

 

 

 

 

mothers

 


Although the custom of setting aside a day to honor mothers has ancient roots, our observance of Mother’s Day originated in 1907 with the efforts of a devoted daughter, Anna M. Jarvis of Philadelphia, who conceived the idea of an annual nationwide celebration. The public and the press quickly embraced the idea, and villages, towns, cities, and states soon began unofficial Mother’s Day observances. On May 8, 1914, President Woodrow Wilson signed a proclamation designating the second Sunday in May Mother’s Day, and within a few years, the idea gained worldwide prominence.

 


 
☘ یکشنبه، 8 می میلادی  ، روز  جهادی مادر .

 

 

 

 

 

 

رنگ ها به زبان انگلیسی

 

 

 

colo

 رنگ ها

 

 

 

 

Purple
ارغوانی

perple

 

 

Pink

صورتی

pink

 

 

Orange
نارنجی

 

org

 

 

Brown
قهوه ای

brown rose

 

 

Black
سیاه

 

 

black

White

سفید

 

white

 

 

نکات احوالپرسی

سلام و احوالپرسی در انگلیسی

 

 

 

 

?? Hi, How are you?

? Hi,too. I'm Ok. What's up?

?? Nothing, everything as usual.

 

 

 

??سلام. خوبی؟

? علیک سلام. آره خوبم. چه خبر؟

?? هیچی، همه چی طبق معمول پیش میره.

❗️ هیچوقت در جواب چه خبر؟ از Health به معنی "سلامتی" استفاده نکنید، چون این جواب تنها در ایران مرسوم است.

 

 

 

 

 

 

 

 

خداحافظی در انگلیسی

 

 

 

 

 انواع خداحافظی به انگلیسی

 

 

 

 

 

 

? کلماتی که  می توانید به جای Bye استفاده کنید:

 

 

 

1⃣ Good-Bye

2⃣  Ta-ta

? خداحافظ

 

 

 

 

 

3⃣ See you later.

4⃣ Catch up with you later.

? بعدا می بینمت.

5⃣ Take care of yourself.

? مواظب/مراقب خودت باش.

 

 

 

 

 

 

لطیفه انگلیسی 12

 

 

لطیفه های انگلیسی صوتی به همراه ترجمه فارسی

 

 

 

66

 

 

 

 

Dad, Where did you see Mom for the first time?

بابا، مامانو اولین بار کجا دیدی؟

 

 

.
Under the Sasy Mankan's post??

زیر پست ساسی مانکن??

 

 

 

 

 

 

احوالپرسی به انگلیسی

 

 

سلام و احوالپرسی

 

 

 

 

 

☘Hello
☘ رسمی، در مقابل افراد غریبه

?Hi
?کمی رسمی، آشنایان

?Hey
? غیر رسمی،دوستان

❗️ هرسه به معنی سلام می باشند.

 

 

 

جواب سلام:

 


1⃣
?Hello there
?Hi there
?Hey there

 

 

 

 

2⃣ هرچیزی که طرف مقابلتون گفت + too

 

 

♨️ اگه گفت Hello

♨️Hello,too

 

 

? اگه گفت Hi
?Hi,too

 

 

⭕️اگه گفت Hey

⭕️Hey,too

 

 

 

❗️اولی را می توانید به جای هم بکار ببرید، اما دومی نه! هرچیزی که طرف مقابل گفت شما هم باید بگویید و یک too کنار آن اضافه کنید

 

 

 

✅ A-Hi
      B- Hello there

 

 

✅ A-Hi
     B- Hi,too

 

❌ A- Hi
      B- Hello,too

 

 

 

 

 

جملاتی که می توانیم به جای
How are you?
استفاده کنیم:

 


1⃣ Are you Ok?

2⃣ How's it going?

3⃣ How are things with you?

4⃣  How is it hanging?

5⃣ How are you doing?

 

 

 

 


جواب:

 

1⃣ I'm ok.

2⃣ I'm well.

4⃣ I'm good.

5⃣ I'm fine.

6⃣ Pretty good.

 

 

 

 

❗️دوستان توجه کنند، هیچوقت در جواب از Thanks یا Thank you استفاده نکنید. قطعا شخص مقابل خواهد فهمید که شما تسلطی به زبان انگلیسی ندارید و شروع به مسخره کردن شما خواهند کرد، چون لطفی در حق شما نکردند که تشکر کنید، حال شما را پرسیدند، جواب دهید نه تشکر!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اعداد 21 تا 98

 

یادگرفتن صحیح  اعداد در هر زبانی مهم است و البته بسیار پر کاربرد می باشد، برای آدرس دادن، شماره تلفن، اعلان ساعت و….

 

 

 

21
32
43
54
65
76
87
98

 

??????????

 

Twenty one
Thirty two
Fourty three
Fifty four
Sixty five
Seventy six
Eighty seven
Ninety eight

 

 

نکاتی راجع به اعداد 20-13:

 

 

 

 

نکاتی راجع به اعداد 13 تا 20

 

 

 

 

 

در تلفظ اعداد نکاتی وجود دارد که دانستن همین نکات به یادگیری و درک بهتر شما از تلفظ و نوشتن اعداد  کمک خواهد کرد.

در زیر به چهار نکته اشاره شده است با گوش دادن بخش صوتی به شما این نکات توضیح داده می شود.

 

 

 

1- Fifteen?5⃣

2- Eighteen?8⃣

 

 

 

3- Stress

4- Teenager

 

 

 

 

 

 

اعداد 11 تا 20

 

 

 

 

آموزش اعداد انگلیسی از 11 تا 20

 

 

 

 

در ادامه آموزش اعداد، برای سهولت در یادگیری و به خاطر سپاری شماT آنها را دسته بندی کرده ایم. از 11 تا 20 را در این بخش با تلفظ و نوشتار حروف و عدد آنها بیاموزید.

 

 

 

 

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

 

 

Eleven                       ?+1⃣
Twelve                       ?+2⃣
Thirteen                     ?+3⃣
Fourteen                    ?+4⃣
Fifteen                       ?+5⃣
Sixteen                      ?+6⃣
Seventeen                  ?+7⃣
Eighteen                    ?+8⃣
Nineteen                    ?+9⃣
Twenty                       ?+?