بایگانی دسته بندی ها: اعداد

اعداد 21 تا 98

 

یادگرفتن صحیح  اعداد در هر زبانی مهم است و البته بسیار پر کاربرد می باشد، برای آدرس دادن، شماره تلفن، اعلان ساعت و….

 

 

 

21
32
43
54
65
76
87
98

 

🌺🍃🌺🍃🌺🍃🌺🍃🌺🍃

 

Twenty one
Thirty two
Fourty three
Fifty four
Sixty five
Seventy six
Eighty seven
Ninety eight

 

 

نکاتی راجع به اعداد 20-13:

 

 

 

 

نکاتی راجع به اعداد 13 تا 20

 

 

 

 

 

در تلفظ اعداد نکاتی وجود دارد که دانستن همین نکات به یادگیری و درک بهتر شما از تلفظ و نوشتن اعداد  کمک خواهد کرد.

در زیر به چهار نکته اشاره شده است با گوش دادن بخش صوتی به شما این نکات توضیح داده می شود.

 

 

 

1- Fifteen🔟5⃣

2- Eighteen🔟8⃣

 

 

 

3- Stress

4- Teenager

 

 

 

 

 

 

اعداد 11 تا 20

 

 

 

 

آموزش اعداد انگلیسی از 11 تا 20

 

 

 

 

در ادامه آموزش اعداد، برای سهولت در یادگیری و به خاطر سپاری شماT آنها را دسته بندی کرده ایم. از 11 تا 20 را در این بخش با تلفظ و نوشتار حروف و عدد آنها بیاموزید.

 

 

 

 

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

 

 

Eleven                       🔟+1⃣
Twelve                       🔟+2⃣
Thirteen                     🔟+3⃣
Fourteen                    🔟+4⃣
Fifteen                       🔟+5⃣
Sixteen                      🔟+6⃣
Seventeen                  🔟+7⃣
Eighteen                    🔟+8⃣
Nineteen                    🔟+9⃣
Twenty                       🔟+🔟