بایگانی دسته بندی ها: آموزش صوتی

رنگ ها به زبان انگلیسی

 

 

 

colo

 رنگ ها

 

 

 

 

Purple
ارغوانی

perple

 

 

Pink

صورتی

pink

 

 

Orange
نارنجی

 

org

 

 

Brown
قهوه ای

brown rose

 

 

Black
سیاه

 

 

black

White

سفید

 

white

 

 

لطیفه انگلیسی 12

 

 

لطیفه های انگلیسی صوتی به همراه ترجمه فارسی

 

 

 

66

 

 

 

 

Dad, Where did you see Mom for the first time?

بابا، مامانو اولین بار کجا دیدی؟

 

 

.
Under the Sasy Mankan's post??

زیر پست ساسی مانکن??

 

 

 

 

 

 

اعداد صفر تا ده به انگلیسی

 

اعداد به انگلیسی

 

 

 

در اینجا  با تلفظ و شکل اعداد انگلیسی  از 1 تا 10 آشنا خواهید شد

 

 

 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

 

One          ?
Two           ? ?
Three         ? ?   ?
Four           ? ?   ? ?
Five            ? ?   ? ?   ?  
Six             ? ?   ? ?   ? ?
Seven         ? ?   ? ?   ? ?   ?
Eight           ? ?   ? ?   ? ?  ? ?
Nine            ? ?   ? ?   ? ?   ? ?   ?
Ten              ? ?   ? ?   ? ?   ? ?   ? ?

 

 

 

چهار رنگ اصلی به زبان انگلیسی

 

 

چهار رنگ اصلی به زبان انگلیسی

 

 

❤️ Red

قرمز

 

? Blue
آبی

 

 

? Yellow
زرد

 

 

? Green

سبز

 

 

color

 

 

 بعد از اینکه چهار رنگ را آموختید به ویس زیر با دقت گوش دهید. در ابتدا از اینکه چیزی متوجه نمی شوید نگران نشوید آن را چند بار گوش دهید.در این بخش چهار رنگ اصلی به زبان انگلیسی بیان می شود.در اینجا رنگ ها به همراه تصویر حروف الفبا آورده شده است.

در بخش صوتی زیر با توجه به تصویر بالا حروف الفبای رنگی  که آموخته ایید  به صورت آهنگین بیان می شود. برای مثال،

yellow   ….a / red…..c