بایگانی دسته بندی ها: واژگان

اجزای صورت

 

 

Facial

 

اجزای صورت

 

 

 

face

 

 

 

1. صورت/ چهره

2. مو

3. پیشانی

4. گیجگاه

5.ابرو

6.گوش

7. چشم

8. نرمه گوش

9.بینی

10. گونه

11. سوراخ بینی

12.فک

13.دهان

14. چانه

15. لب

 

عبارات کوتاه

 

 

 

⚫️چند مثال برای تفهیم تفاوت ترجمه رسمی و آزاد.

 

 

 

 

 

🔵 ترجمه رسمی:

 

 

 

 

 

 

🔹 Oh my God
🔸وای خدای من

 

 

 

🔹 Really?
🔸 واقعا؟

 

 

 

🔹 Shut the fuck up
🔸 ساکت شو

 

 

 

🔹Go to hell
🔸 گمشو،برو به جهنم

 

 

 

 

 

 

 

🔴 ترجمه آزاد:

 

 

 

 

 

🔹 Oh my God
🔸یا حضرت سیم چین!! / یا امام مجید!!

 

 

 

🔹 Really?
🔸 جدی می گی ؟؟

 

 

 

🔹 Shut the fuck up
🔸 خفه خون بگیر

 

 

 

🔹Go to hell
🔸 برو به درک

 

 

 

لغات جدید انگلیسی

 

لغات انگلیسی

 

 

 

 

🔹 Pizza

🔸 پیتزا

 

 

 

🔹 Cheese

🔸 پنیر

 

 

🔹 Butter

🔸 کره

 

 

🔹 Bread

🔸 نان

 

 

 

🔹 Spaghetti

🔸 ماکارونی

 

 

🔹 Cake

🔸 کیک

 

 

🔹 Yogurt

🔸 ماست

 

 

🔹 Rice

🔸برنج

 

 

 

 

 

 

 

خانواده

 

 

famil

 

🌳 Family Tree

🌳 شجره نامه

 

 

 

 

◼️ بخش اول

 

 

 

⚫️ شکل رسمی:

 

 

🍂 Mother

🍂 مادر

 

 

🌿 Father
🌿 پدر

 

 

🐾 Grand Mother
🐾 مادربزرگ

 

 

🌴 Grand Father
🌴 پدربزرگ

 

 

 

 

 

⚪️ شکل غیر رسمی:

 

💐 Mom
💐 مامان

 

 

🌸 Dad
🌸 بابا

 

 

🌷 Grandma
🌷 مادرجون

 

 

🌺Grandpa

🌺پدر جون

 

 

با دو تلفظ امریکن و بریتیش

 

 

 

 

 

◾️ بخش دوم

 

 

🎍 Brother
🎍 برادر

 

 

🎋 Sister
🎋 خواهر

 

 

🌾 Aunt
🌾 عمه،خاله،زن عمو،زن دایی

 

 

🍄 Uncle
🍄 عمو،دایی،شوهر عمه،شوهر خاله

 

 

🌰 Niece
🌰 برادر زاده یا خواهر زاده دختر

 

 

 

🎃 Nephew
🎃 برادر زاده یا خواهر زاده پسر

 

 

🌻 Cousin
🌻 بچه خاله،عمه،دایی,عمو
(چه پسر چه دختر)

*دختر عمه
*پسر عمو
*و…

 

 

 

 

 

معانی واژگان _آشتی،جبران، آرایش، ساختن-

 


vocab

 

یک واژه در انگلیسی غیر از معانی مشخص و پر کاربردی که بیشتر شنیده شده است دارای  معانی  مختلفی است:

make up شامل معانی زیر است:
    
 


✅ make up  
 

     👉🏾build     👉🏾adorn            

⬅️ساختن ⬅️  آرایش کردن

 

 


   👉🏾 Reconciling     👉🏾compensate

      ⬅️آشتی کردن ⬅️ جبران کردن
                                                        

 

 

لغات جدید 2

 

 

 

لغات انگلیسی با ترجمه فارسی

 

 

 

 

 

 

 

 

🐾 Book

🐾کتاب

 

 

 

🌵 Notebook

🌵دفتر،دفترچه

 

 

 

🍂 Water bottle

🍂بطری آب،قمقمه

 

 

 


🌿 Door

🌿در

 

 

 

🍁 Bin

🍁سطل آشغال

 

 

 

🌱 Paper

🌱کاغذ،ورقه

 

 

 

 

 

 

 

🐾 Pencil

🐾مداد

 

🌱 Pen

🌱خودکار

 

🌴 Eraser

🌴پاک کن

 

🌿 Crayon

🌿مداد شمعی

 

☘ Ruler

☘خط کش

 

🌵 Marker

🌵ماژیک

 

 

 

 

 

 

لغات جدید

 

 

 

 

 

واژگان انگلیسی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

🐾 Pencil

🐾مداد

 

 

 

🌱 Pen

🌱خودکار

 

 

🌴 Eraser

🌴پاک کن

 

 

🌿 Crayon

🌿مداد شمعی

 

 

☘ Ruler

☘خط کش

 

 

 

🌵 Marker

🌵ماژیک

 

 

 

 

 

 

 

جملاتی در مورد (مطالعه کردن-امتحان دادن- قبولی و ردی در امتحان )

🍀🍀 جملاتی در مورد studying, taking exams, passing or failing 🍀🍀

 

 

 


I have a lot of studies  👉🏾  
خیلی درس( برای خوادن) دارم/ درس هایم سنگین است

 

He's very studious   UK/ˈstjuː.di.əs/         US /ˈstuː.di.əs/     👉🏾
او خیلی درس خوان است

 

I'm going to continue my studies abroad  👉🏾
قصد دارم در خارج ادامه تحصیل بدم


When is our exam? 👉🏾
چه روزی امتحان داریم


We have an exam tomorrow. 👉🏾
فردا امتحان داریم


Our teacher gave us an exam/ a test/ a quiz yesterday. 👉🏾
دیروز معلم ما از ما امتحان گرفت

 


توجه…✍🏽

 

🎀وازه examبه معنای آزمون یا امتحان کتبی، شفاهی و یا عملی می باشد که در مدارس و دانشگاه ها مورد استفاده قرار می گیرد و بر مبنای آن مدارک قبولی اعطا می شود. رسمی آن examination است

 

 

🎀 واژه test نوعی آزمون است که علاوه بر آزمون اصلی و یا گاهی بجای آن داده می شود تا مشخص شود دانش آموز یا دانشجو چه میزان یاد گرفته است

 

 

🎀واژه quiz به معنای نوعی آزمون غیر رسمی و کوتاه است که ممکن است در طول یک ترم چندین بار داده شود.

 

 

 

🍀🍀🍀🍀🍀🍀 🍀🍀🍀🍀🍀🍀  🍀🍀🍀🍀🍀🍀

 

 


We took our final exam last week 👉🏾
هفته گذشته امتحان پایان ترم دادیم

 


نکته💥
در زبان انگلیسی برای امتحان دادن(توسط شاگرد) از take an exam و یا معادل آن do یا sit  استفاده می شود


take    ➡️ an exam
do         ➡️ an exam
sit      ➡️ an exam

 

We took/did/sat an exam yesterday  👉🏾
دیروز امتحان دادیم

 


نکته💥
برای امتحان گرفتن(توسط معلم) از give an exam استفاده می شود

 Our teacher gave us an exam yesterday 👉🏾
دیروز معلم مان از ما امتحان گرفت

 

 

🍀🍀🍀🍀🍀🍀 🍀🍀🍀🍀🍀🍀  🍀🍀🍀🍀🍀🍀

 

 

 

I paaed / failed my exam. 👉🏾
در امتحانم قبول/ رد شدم


نکته💥
افعال pass  و fail حرف اضافه نمی گیرند


I got my report card yesterday 👉🏾
دیروز کارنامه ام را گرفتم


I was the top student last term 👉🏾
ترم قبل شاگرد اول (ممتاز ) شدم


How did your exam/ interview…go? 👉🏾
امتحانت/ مصاحبه …ات چطور بود؟

I did well in my exam/ interview  👉🏾
امتحانم/ مصاحبه ام خوب شد/ امتحانم را خوب دادم

 

 

 

……. I did badly in my

 

(امتحانم ) را بد دادم

……. I messed up my


(امتحانم) را خراب کردم

 


I finally managed to pass the exam 👉🏾
بالاخره موفق شدم امتحانم را قبول شوم


I almost/ nearly faild my exam 👉🏾
چیزی نمانده بود که در امتحان رد شوم(اما قبول شدم)


I got a (very) low mark in my mind-term test. 👉🏾
در امتحان میان ترم نمره(خیلی) پایینی گرفتم

 


 

 

 

 

504واژه- صلاحیت پیدا کردن

 

شرایط لازم را کسب کردن- صلاحیت پیدا کردن- شایستگی یافتن
 

 

...

شرایط لازم را کسب کردن-صلاحیت پیدا کردن-شایستگی یافتن

qualify