پاورپوینت های زبان انگلیسی سال دوم راهنمایی

 

 

 

 

 

 

 

پاورپوینت های آموزش زبان انگلیسی سال دوم راهنمایی

 

( تهیه شده توسط خانم آذری نیا دبیر زبان انگلیسی میاندوآب)

درس اول

دانلود

درس ششم

دانلود

درس دوم

دانلود

درس هفتم

دانلود

درس سوم

دانلود

درس هشتم

دانلود

درس چهارم

دانلود

درس نهم

دانلود

درس پنجم

دانلود

درس دهم

دانلود