بایگانی برچسب‌ها : کلمات به همراه معانی تصویری

درس دوازدهم-حروف الفباu-v

 

 

در این بخش آموزشی،  به منظور درک بهتر شما، برای مثال ها نیز تصاویری در نظر گرفته شده است. از این طریق  یک پله جلوتر بوده و با کلمات و معانی تصویری آنها آشنا خواهید شد.

 

Capital U

 


حرف بزرگ که تلفظ آن "یو" می باشد.


✏️ با یک حرکت دست و به صورت فوق نوشته می شود.

 

 

 

u-v_2

 

مثال:
Umbrella
چتر

 

 

 

 

Small u

 

 


حرف کوچک که تلفظ آن "یو" می باشد.


✏️ دقیقا مانند حرف بزرگ خود نوشته می شود با این تفاوت که حرف کوچک در درون دو خط نوشته می شود.

 

u-v_2_2

مثال:

Mouse?

موش

 

 

 

 

 

 

Capital V

 


حرف بزرگ که تلفظ آن "وی" می باشد.


✏️ با دو حرکت دست نوشته می شود.


1- خط مورب از چپ به راست (بالا به پایین)


2-خط مورب از چپ به راست (پایین به بالا)

 

 

 

 

u-v_3

 

مثال

? Van

ون (ماشین)

 

 

 

 

Small v

 

 


حرف کوچک که تلفظ آن "وی" می باشد.
✏️ با دو حرکت دست و دقیقا مانند حرف بزرگ خود نوشته می شود با این تفاوت که حرف کوچک در درون دو خط قرار می گیرد.

 

 

u-v


:
مثال:

love?

دوست داشتن