بایگانی برچسب‌ها : نکات احوالپرسی به انگلیسی

نکات احوالپرسی

سلام و احوالپرسی در انگلیسی

 

 

 

 

?? Hi, How are you?

? Hi,too. I'm Ok. What's up?

?? Nothing, everything as usual.

 

 

 

??سلام. خوبی؟

? علیک سلام. آره خوبم. چه خبر؟

?? هیچی، همه چی طبق معمول پیش میره.

❗️ هیچوقت در جواب چه خبر؟ از Health به معنی "سلامتی" استفاده نکنید، چون این جواب تنها در ایران مرسوم است.