بایگانی برچسب‌ها : نوشتن حروف الفبای انگلیسیg-h

درس پنجم-حروف الفباg-h

 

 

 

 

Capital G


حرف بزرگ که تلفظ آن "جی" می باشد.


✏️ با دو حرکت دست نوشته می شود.


1- خط مستقیم از چپ به راست از روی خط اول دو خط دفترتان


2- ایجاد یک نیم دایره از انتهای خط مستقیم

 

photo_2016-05-03_10-24-06

 

 


مثال:
?? Girl
دختر

 

 

 

 

Small g

 


حرف کوچک که تلفظ آن "جی" می باشد.


✏️ با دو حرکت دست نوشته می شود.


1- ایجاد یک دایره کامل در درون دک خط


2- ایجاد یک حرف "ل" مانند فارسی از سمت راست دایره.

 

 

g-h_2

 

مثال:

Bag

کیف

 

 

 

 

 

Capital H

 


حرف بزرگ که تلفظ آن " اِیچ " می باشد.


✏️ با سه حرکت دست نوشته می شود.


1- خط مستقیم از بالا به پایین در سمت چپ


2- خط مستقیم از بالا به پایین در سمت راست


3-خط مستقیم از چپ به راست در بین دو خطوط

 

g-h


مثال:
? Hand
دست

 

 

 

 

Small h

 


حرف کوچک که تلفظ آن " اِیچ " می باشد.


✏️ با دو حرکت دست نوشته می شود.


1- خط مستقیم از بالا به پایین


2- ایجاد یک نیم دایره به سمت پایین از وسط خط مستقیم

 

g-h_3

 

 

مثال:

That

آن