بایگانی برچسب‌ها : فرق a-an

فرق a.an- حروف صدادار

 

 

 

 

What's this?
این چیه؟!

 

 

It's a car.

It's an insect.

 

 

 

 

 

? فرق a/an

 

 

 

 

 

اگر اول اسم با حرف صدا دار شروع شود، قبلش از an استفاده میکنیم و در غیر این صورت از a استفاده میکنیم.

 

 

 

?حروف صدا دار:
a,e,o,i,u

 

 

 

 

❗️What's = What is

‼️It's = It is


 

 

 

 

 


حال برای پرسش درباره جمع از
What are these?
استفاده می کنیم.

 

 

 

 

☘ What are these?

☘اینا چی هستند؟

 

 

 

?They're pencils.

?They're bins.

?They're papers.

 

 

1⃣ در پاسخ حتما باید اسم ها را با s جمع ببندیم.
2⃣ در جمع به جای It's از They're استفاده می کنیم.
3⃣ They're
مخفف They are است.