بایگانی برچسب‌ها : ضمایر متقابل

ضمایر دو طرفه

 

 

?ضمایر دو طرفه

 

 

 

 

 

 

1⃣ each other
2⃣ one another

 


?ضمایر دو طرفه،دو جانبه،معکوس،متقابل، دو سویه..

 

Reciprocal Pronoun
 

 


⚫️ ضمیر "فلان" زمانی استفاده میشه که فاعل ما جمع باشه و گزاره هردو به اشخاص و یا اشیاء یکسانی برگرده و مهمتر از همه اینکه هردو فاعل یه عمل متقابلی رو انجام بدن..
مثل دیدن،دوست داشتن..

 

 

 

 

⚪️ به مثال زیر توجه کنید:

 

 

My sister and I visit each other once a week.

 

?خب همانطور که میبینید فاعل ما جمع است..
My sister and I
دو نفریم..

? خب visit هم که فعلیه که به عمل دو طرفه اشاره داره…

 

? each other
هم که نشان دهنده دو طرفه بودن کاره..

 

? به جای each other میتوان از one another هم استفاده کرد اما استفاده از each another کاملا اشتباست..