بایگانی برچسب‌ها : شعر انگلیسی

گفتار و واژگان- گل سرخ

red rose

گل سرخ

 

 

 

I am a rose, you are my thorns,

cluching to me, protecting me

 

 من یک گل رز هستم ، تو خار های منی

مرا محم بگیر ،  از من محافظت کن

 

 

thorn = خار

cluch= محکم گرفتن- چنگ زدن

protect= حمایت کردن – نگهداری کردن- حراست کردن

cart_Love(3)

3.شعر انگلیسی- Poem

 

امروز روز فرصت است

 

 

شعرر

2.شعر انگلیسی- Poem

 

محبت و شادی

 

 

شعر6

آدم ها با ویژگی های منفی 6

thMADCJYF5

آدم ضد حال _ آیینه دق

 

a wet blanket /wet _ blæŋ.kɪt

 

Don't you want to invited Lisa
No, she spoils our fun. She's a wet blanket

 

نمی خواهی لیزا را دعوت کنی؟
نه، او خوشی ما را به هم می زند. او آدم ضد حالی است.