بایگانی برچسب‌ها : خداحافظی انگلیسی

خداحافظی در انگلیسی

 

 

 

 

 انواع خداحافظی به انگلیسی

 

 

 

 

 

 

? کلماتی که  می توانید به جای Bye استفاده کنید:

 

 

 

1⃣ Good-Bye

2⃣  Ta-ta

? خداحافظ

 

 

 

 

 

3⃣ See you later.

4⃣ Catch up with you later.

? بعدا می بینمت.

5⃣ Take care of yourself.

? مواظب/مراقب خودت باش.