بایگانی برچسب‌ها : حروف الفبای رنگی به صورت آهنگین

چهار رنگ اصلی به زبان انگلیسی

 

 

چهار رنگ اصلی به زبان انگلیسی

 

 

❤️ Red

قرمز

 

? Blue
آبی

 

 

? Yellow
زرد

 

 

? Green

سبز

 

 

color

 

 

 بعد از اینکه چهار رنگ را آموختید به ویس زیر با دقت گوش دهید. در ابتدا از اینکه چیزی متوجه نمی شوید نگران نشوید آن را چند بار گوش دهید.در این بخش چهار رنگ اصلی به زبان انگلیسی بیان می شود.در اینجا رنگ ها به همراه تصویر حروف الفبا آورده شده است.

در بخش صوتی زیر با توجه به تصویر بالا حروف الفبای رنگی  که آموخته ایید  به صورت آهنگین بیان می شود. برای مثال،

yellow   ….a / red…..c