بایگانی برچسب‌ها : تلفظ صحیح

درس هشتم-حروف الفبا m-n

 

 

 

 

 

تلفظ صحیح در هر زبانی می تواند به زبان آموز برای پیشرفت سریع در یادگیری آن کمک کند.  در این بخش به تلفظ صحییح حروف الفبای M,N پرداخته ایم تا شما بتوانید از همان ابتدا با تلفظ صحیح زبان انگلیسی آشنا شوید

 

 

 

 

 

Capital M

 

 

 


حرف بزرگ که تلفظ آن "ام" می باشد

.
✏️ با چهار حرکت دست نوشته می شود.


1- خط مستقیم از بالا به پایین.


2-خط مورب از بالا به پایین


3- خط مورب از پایین به بالا


4-خط مستقیم از بالا به پایین

 

 

 

photo_2016-05-03_10-24-29_2

 

 


مثال:
? Monkey

میمون

 

 

 

 

 

 

Small m

 


حرف کوچک که تلفظ آن "ام" می باشد.


✏️ با سه حرکت دست نوشته می شود.


1-خط مستقیم از بالا به پایین.


2-ایجاد نیم دایره به سمت پایین.


3-ایجاد نیم دایره به سمت پایین (دقیقا مانند 2)

 

 

 

 

photo_2016-05-03_10-24-29_2_2

 

 

 

مثال:

Momy

مادر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capital N

 

 

 


حرف بزرگ که تلفظ آن "ان" می باشد.


✏️ با سه حرکت دست نوشته می شود.


1- خط مستقیم از بالا به پایین.


2-خط مورب از بالا به پایین


3-خط مستقیم از بالا به پایین

 

❗️توجه کنید که یک خط مورب کمتر از M دارد.

 

 

 

 

photo_2016-05-03_10-24-29

 

 

 


مثال:
? Nest
آشیانه پرنده

 

 

 

 

 

 

 

 

Small n

 

 


حرف کوچک که تلفظ آن "ان" می باشد.


✏️ با دو حرکت دست نوشته می شود.


1-خط مستقیم از بالا به پایین.


2-ایجاد نیم دایره به سمت پایین.

 

 

 

❗️ توجه 1: یک نیم دایره کمتر از m دارد.
‼️توجه 2: دسته آن را کوتاه بگیرید. اگر بلند باشد، با h "ایچ" اشتباه خواهد شد.

 

 

 

 

 

 

photo_2016-05-03_10-24-29_3

 

 

 

مثال:

?Corn

ذرت