بایگانی برچسب‌ها : تلفظ حروف انگلیسی

درس نهم- حروف الفبا O-P

 

 

 

 

 

یادگیری نحوه صحیح نوشتن حروف الفبا در زبان انگلیسی  دستخطی خوب را برای فرد به ارمغان خواهد آورد 

 

Capital O

 


حرف بزرگ که تلفظ آن " اُ" می باشد.


✏️ با یک حرکت دست نوشته می شود.


1- دایره

 

 

photo_2016-05-03_10-24-35

مثال:
? Orange
پرتقال

 

 

 

 

 

 

Small o

 


حرف کوچک که تلفظ آن " اُ" می باشد.


✏️ با یک حرکت دست نوشته می شود.


1-دایره.


❗️توجه کنید که حرف کوچک باید در درون دو خط نوشته شود و از آن تجاوز نکند.

 


photo_2016-05-03_10-24-35_3

 

مثال:

?Books

کتاب ها

 

 

 

 

 

Capital P

 

 


حرف بزرگ که تلفظ آن "پی" می باشد.


✏️ با دو حرکت دست نوشته می شود.


1- خط مستقیم از بالا به پایین به صورتی که انتهای آن خط دوم دو خط باشد.


2-ایجاد نیم دایره از ابتدا تا اواسط خط پایه.

 

photo_2016-05-03_10-24-35_2

مثال:
✏️ Pencil
مداد

 

 

 

Small p


حرف کوچک که تلفظ آن "پی" می باشد.


✏️ با دو حرکت دست نوشته می شود.


1-خط مستقیم از بالا به پایین که از اول دو خط آغاز شود.


2-ایجاد نیم دایره به صورتی که آن نیم دایره در درون دو خط قرار گیرد.

 

photo_2016-05-03_10-24-35_2_2

 

مثال:

Apple

سیب