بایگانی برچسب‌ها : اموزش با کمک تصاویر

درس دهم- حروف الفبا Q-R

 

 

تصاویر در یادگیری می توانند بسیار موثر باشند و باعث می شوند  مطالب در حافظه بهتر جا خوش کنند.در این اموزش با کمک تصاویر، حروف الفبا را آموزش داده ایم و نیز حروف الفبای تصویری را به نمایش گذاشته ایم

 

 

 

 

Capital Q

 

 

 


حرف بزرگ که تلفظ آن "کیو" می باشد.


✏️ با دو حرکت دست نوشته می شود.


1- دایره


2-خط مورب

 

 

Q-R

مثال:
?? Queen
ملکه

 

 

 

 

 

 


 

Small q

 

 


حرف کوچک که تلفظ آن "کیو" می باشد.


✏️ با دو یا سه حرکت دست نوشته می شود.


1-دایره در درون دو خط


2-خط مستقیم


3-برای اینکه با g اشتباه نشود برخی در انتهای خط پایه خط مستقیم یا مورب از چپ به راست ایجاد می کنند.(اختیاری)

 

 

Q-R_3

مثال:

aquarium ?

اکواریوم

 

 

 

 

 

 

 

Capital R

 

 

 


حرف بزرگ که تلفظ آن "آر" می باشد.


✏️ با سه حرکت دست نوشته می شود.


1- خط مستقیم از بالا به پایین.


2-نیم دایره از ابتدا تا اواسط خط پایه.


3-خط مورب از نقطه اتصال نیم دایره و خط پایه.

 

Q-R_2

 

مثال:

? Robot

آدم آهنی

 

 

 

 

Small r

 

 

 


حرف کوچک که تلفظ آن "آر" می باشد.


✏️ با دو حرکت دست نوشته می شود.


1-خط مستقیم از بالا به پایین


2-ایجاد خط مورب (یک سانتی متر مانده به ابتدای خط پایه)

 

❗️توجه کنید: اگر خط مورب را از انتها یا وسط خط پایه بگیرید،این حرف با حرف v اشتباه می شود.

 

Q-R_2_2

 

مثال:

heart?

قلب