بایگانی برچسب‌ها : احوالپرسی در انگلیسی

احوالپرسی به انگلیسی

 

 

سلام و احوالپرسی

 

 

 

 

 

☘Hello
☘ رسمی، در مقابل افراد غریبه

?Hi
?کمی رسمی، آشنایان

?Hey
? غیر رسمی،دوستان

❗️ هرسه به معنی سلام می باشند.

 

 

 

جواب سلام:

 


1⃣
?Hello there
?Hi there
?Hey there

 

 

 

 

2⃣ هرچیزی که طرف مقابلتون گفت + too

 

 

♨️ اگه گفت Hello

♨️Hello,too

 

 

? اگه گفت Hi
?Hi,too

 

 

⭕️اگه گفت Hey

⭕️Hey,too

 

 

 

❗️اولی را می توانید به جای هم بکار ببرید، اما دومی نه! هرچیزی که طرف مقابل گفت شما هم باید بگویید و یک too کنار آن اضافه کنید

 

 

 

✅ A-Hi
      B- Hello there

 

 

✅ A-Hi
     B- Hi,too

 

❌ A- Hi
      B- Hello,too

 

 

 

 

 

جملاتی که می توانیم به جای
How are you?
استفاده کنیم:

 


1⃣ Are you Ok?

2⃣ How's it going?

3⃣ How are things with you?

4⃣  How is it hanging?

5⃣ How are you doing?

 

 

 

 


جواب:

 

1⃣ I'm ok.

2⃣ I'm well.

4⃣ I'm good.

5⃣ I'm fine.

6⃣ Pretty good.

 

 

 

 

❗️دوستان توجه کنند، هیچوقت در جواب از Thanks یا Thank you استفاده نکنید. قطعا شخص مقابل خواهد فهمید که شما تسلطی به زبان انگلیسی ندارید و شروع به مسخره کردن شما خواهند کرد، چون لطفی در حق شما نکردند که تشکر کنید، حال شما را پرسیدند، جواب دهید نه تشکر!