بایگانی برچسب‌ها : آموزش صوتی و شنیداری

درس هفتم-حروف الفبا k-l

 

در آموزش هر زبانی، شنیدن کمک ماثری در یادگیری شما ایفا خواهد کرد، بنا براین  در بخش آموزشی حروف الفبا، بخش  آموزش صوتی و شنیداری  نیز گنجانده شده است تا زبان آموزان عزیز بتوانند بطور صحیح با تلفظ حروف الفبای انگلیسی  آشنا شوند .

 

 

 

Capital K

 


حرف بزرگ که تلفظ آن "کی" می باشد.


✏️ با دو حرکت دست نوشته می شود.


1- خط مستقیم از بالا به پایین.


2-خط مورب از راست به چپ و پس از اتصال به خط پایه،از چپ به راست.

 

 

photo_2016-05-03_10-24-24


مثال:
? Kite

بادبادک

 

 

 

 

 

Small k

 


حرف کوچک که تلفظ آن "کی" می باشد.


✏️ شیوه نگارش همانند حرف بزرگ آن است، با این تفاوت که خطوط مورب درون دو خط قرار میگیرند.

 

 

photo_2016-05-03_10-24-24_3

مثال:

Book

کتاب

 

 

 

 

 

Capital L

 


حرف بزرگ که تلفظ آن "ال" می باشد.


✏️ با دو حرکت دست نوشته می شود.


1- خط مستقیم از بالا به پایین.


2-خط مستقیم از چپ به راست از انتهای خط پایه.

 

photo_2016-05-03_10-24-24_2

مثال:
? Lion
شیر (حیوان)

 

 

 

 

Small l

 


حرف کوچک که تلفظ آن "ال" می باشد.


✏️ با یک حرکت دست نوشته می شود.


1-خط مستقیم از بالا به پایین.

 

photo_2016-05-03_10-24-24_2_2

مثال:

Ball

توپ