بایگانی برچسب‌ها : آموزش حروف الفبای زبان انگلیسی

درس سیزدهم-حروف الفباW-x

 

 

 

 

آموزش حروف الفبای زبان انگلیسی به صورت صوتی تصویری را در این سایت می توانید پیگیری کنید.

 

 

 

 

Capital W

 

 

 

 


حرف بزرگ که تلفظ آن "دابل یو" می باشد.


✏️ با چهار حرکت دست نوشته می شود.


1- خط مورب از چپ به راست (بالا به پایین)


2-خط مورب از چپ به راست (پایین به بالا)


3- خط مورب از چپ به راست (بالا به پایین)


4-خط مورب از چپ به راست (پایین به بالا)

 


 

w-x_2_2

 

 

 

مثال:
? Window

پنجره

 

 

 

 

 

Small w

 

 

 

 


حرف کوچک که تلفظ آن "دابل یو" می باشد.


✏️ با چهار حرکت دست و دقیقا مانند حرف بزرگ خود نوشته می شود با این تفاوت که حرف کوچک در درون دو خط قرار می گیرد.

 

w-x_2

 

مثال:
? Window

پنجره

 

 

 

 

Capital X

 

 

 


حرف بزرگ که تلفظ آن "اکس" می باشد.


✏️ با دو حرکت دست نوشته می شود.


1- خط مورب از چپ به راست


2-خط مورب از راست به چپ

 

❗️توجه : این خطوط باید همدیگر را قطع کنند.


 

w-x_3


مثال:
? X-ray

اشعه ایکس

 

 

 

 

Small x

 

 

 

 


حرف کوچک که تلفظ آن "اکس" می باشد.


✏️ با دو حرکت دست و دقیقا مانند حرف بزرگ خود نوشته می شود با این تفاوت که حرف کوچک در درون دو خط قرار می گیرد.

 

 

w-x

 

مثال:

Box?

جعبه

 

 

 

 

 

 

درس ششم-حروف الفبا i-j

 

 

 

 

Capital I


حرف بزرگ که تلفظ آن "آی" می باشد.


✏️ با سه حرکت دست نوشته می شود.


1- خط مستقیم از چپ به راست


2- خط مستقیم از بالا به پایین


3-خط مستقیم از چپ به راست

 

 

photo_2016-05-03_10-24-13


مثال:
? Insect

حشره

 

 

 

 

Small i

 


حرف کوچک که تلفظ آن "آی" می باشد.


✏️ با دو حرکت دست نوشته می شود.


1- خط مستقیم از بالا به پایین


2- نقطه

 

 

photo_2016-05-03_10-24-13_2

 

مثال:

Spider?

عنکبوت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capital J

 

 


حرف بزرگ که تلفظ آن "جِی" می باشد.


✏️ با یک حرکت دست نوشته می شود.


1- حرف "ل" مانند زبان فارسی که انتهای آن خط دوم دو خط می باشد.

 

 

photo_2016-05-03_10-24-19_2

 


مثال:
? Juice

آبمیوه

 

 

 

 

Small j

 

 


حرف کوچک که تلفظ آن "جِی" می باشد.


✏️ با دو حرکت دست نوشته می شود.


1- حرف "ل" مانند زبان فارسی که از خط اول دو خط تا زیر خط دوم امتداد دارد.


2- نقطه

 

 

 

photo_2016-05-03_10-24-19

 

 

مثال:

subject

موضوع