بایگانی برچسب‌ها : آموزش الفبا انگلیسی به صورت پیوسته

درس ششم-حروف الفبا i-j

 

 

 

 

Capital I


حرف بزرگ که تلفظ آن "آی" می باشد.


✏️ با سه حرکت دست نوشته می شود.


1- خط مستقیم از چپ به راست


2- خط مستقیم از بالا به پایین


3-خط مستقیم از چپ به راست

 

 

photo_2016-05-03_10-24-13


مثال:
? Insect

حشره

 

 

 

 

Small i

 


حرف کوچک که تلفظ آن "آی" می باشد.


✏️ با دو حرکت دست نوشته می شود.


1- خط مستقیم از بالا به پایین


2- نقطه

 

 

photo_2016-05-03_10-24-13_2

 

مثال:

Spider?

عنکبوت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capital J

 

 


حرف بزرگ که تلفظ آن "جِی" می باشد.


✏️ با یک حرکت دست نوشته می شود.


1- حرف "ل" مانند زبان فارسی که انتهای آن خط دوم دو خط می باشد.

 

 

photo_2016-05-03_10-24-19_2

 


مثال:
? Juice

آبمیوه

 

 

 

 

Small j

 

 


حرف کوچک که تلفظ آن "جِی" می باشد.


✏️ با دو حرکت دست نوشته می شود.


1- حرف "ل" مانند زبان فارسی که از خط اول دو خط تا زیر خط دوم امتداد دارد.


2- نقطه

 

 

 

photo_2016-05-03_10-24-19

 

 

مثال:

subject

موضوع