بایگانی برچسب‌ها : آموزش الفبای انگلیسی با شعر

درس چهاردهم-حروف الفباY-Z

 

 

 

Capital Y

 


حرف بزرگ که تلفظ آن "وای" می باشد.


✏️ با سه حرکت دست نوشته می شود.


1- خط مورب از چپ به راست تا اول دو خط


2-خط مورب از راست به چپ تا اول دو خط


3-ایجاد خط مستقیم از نقطه اتصال دو خط مورب

 

 

 

y-z_2_2

مثال:
? Yellow

زرد

 

 

 

 

Small y

 

 


حرف کوچک که تلفظ آن "وای" می باشد.


✏️ با دو حرکت دست نوشته می شود.


1-ایجاد خط مورب از چپ به راست


2-ایجاد خط مستقیم از راست به چپ (دو برابر خط مورب چپ به راست)

 

y-z_2


مثال:

Candy?

آبنبات

 

 

 

 

 

 

Capital Z

 


حرف بزرگ که تلفظ آن "زی" می باشد.


✏️ با سه حرکت دست نوشته می شود.


1- خط مستقیم از چپ به راست


2-خط مورب از راست به چپ


3-خط مستقیم از چپ به راست

 

 

y-z_3

مثال:
? Zoo

باغ وحش

 

 

 

 

Small z

 

 


حرف کوچک که تلفظ آن "زی" می باشد.


✏️ با سه حرکت دست و دقیقا مانند حرف بزرگ خود نوشته می شود با این تفاوت که حرف کوچک در درون دو خط قرار می گیرد.

 

❗️توجه کنید که این حرف در لهجه امریکن "زی" و در لهجه بریتیش "زد" تلفظ می شود
 

y-z

مثال:

lazy?

تنبل