بایگانی برچسب‌ها : آب و هوا به زبان انگلیسی

مکالمه آب و هوا

 

 

 آب و هوا

 

 

wather

 

? وقتی میخوایم به انگلیسی بگیم هوا چطوره؟

 

 

 

 

 


میگیم

:
How's the weather?


جواب

:
It's sunny.
آفتابیه/ هوا آفتابیه

 

.

❗️How's = How is


 

جواب هایی که میتونیم استفاده کنیم:

 

? Sunny

? آفتابی

 

? Rainy

? بارانی

 

? Windy

? بادی،طوفانی

 

 

? Cloudy

? ابری

 

 

☘ Snowy

☘ برفی