صفت

 

 

?صفت

 

 

 

 

 

⭕️ Big
⭕️بزرگ

 

 

 

? Little
?کوچک

 

 

 

♨️ New
♨️جدید

 

 

 

☘ Old
☘کهنه،فرسوده

 

 

 

? Long
?دراز

 

 

 

? Short
? کوتاه

 

 

? در انگلیسی، وقتی بخواهیم صفت را به تنهایی بکار بگیریم و بگوییم فلان چیز جدید است، می گوییم:

 

 

 

 

 

It's new.

 

 

? اما وقتی بخواهیم صفت را به همراه اسم بکار بگیریم باید به دو نکته توجه کنیم:

 

 

 

 

1⃣ صفت همیشه قبل از اسم می آید.
2⃣ چون در جمله اسم وجود دارد، وجود a/an در قبل صفت اجباریست.

پس، وقتی بخواهیم بگوییم آن ماشین جدید است، می گوییم:

 

 

 

It's a new car.

 

 

 

 

 

 

 

ضمایر مذکر , مونث در انگلیسی

 

 

 

 

? برای مذکر He و برای مونث She میاریم.

 

 

 

 

 

 

?وقتی میخواهیم بگوییم او کیست؟ از Who استفاده می کنیم،فاعل ما بسته به آن است که اوی ما مذکر است یا مونث!

 

 

? Who's she???
او کیست؟

 


? She is my sister.
او خواهر من است

 

.

? Who's he???

? He is my grandpa.


 


? Who's she?
? She is my niece.

 

? Who's he?
?He is my nephew.

 

? Who's she?
? She is my cousin.

 

? Who's he?
? He is my cousin.

 

❗️ Who's = Who is

 

 

 

 

 

خانواده

 

 

famil

 

? Family Tree

? شجره نامه

 

 

 

 

◼️ بخش اول

 

 

 

⚫️ شکل رسمی:

 

 

? Mother

? مادر

 

 

? Father
? پدر

 

 

? Grand Mother
? مادربزرگ

 

 

? Grand Father
? پدربزرگ

 

 

 

 

 

⚪️ شکل غیر رسمی:

 

? Mom
? مامان

 

 

? Dad
? بابا

 

 

? Grandma
? مادرجون

 

 

?Grandpa

?پدر جون

 

 

با دو تلفظ امریکن و بریتیش

 

 

 

 

 

◾️ بخش دوم

 

 

? Brother
? برادر

 

 

? Sister
? خواهر

 

 

? Aunt
? عمه،خاله،زن عمو،زن دایی

 

 

? Uncle
? عمو،دایی،شوهر عمه،شوهر خاله

 

 

? Niece
? برادر زاده یا خواهر زاده دختر

 

 

 

? Nephew
? برادر زاده یا خواهر زاده پسر

 

 

? Cousin
? بچه خاله،عمه،دایی,عمو
(چه پسر چه دختر)

*دختر عمه
*پسر عمو
*و…

 

 

 

 

 

لطیفه انگلیسی 12

99

 


 طنز به تلفظ  و تشابه معنایی کلمات برمی گردد به آنها دقت کنید.

 

 

 

 

Q: Where do you find giant snails?


حلزون های قوی هیکل را  کجا می تونی پیدا کنی؟

 


A: On the ends of their fingers.


در انتهای انگشتانمان (یعنی ناخن)*

 


(Giants' nails.)


(ناخن های قوی هیکل)


??????????


nails
ناخن ها
snails
حلزون ها
giant
غول پیکر-قوی هیکل
giants'
این s مالکیت است

 

چیستان انگلیسی- جدول- puzzle

puzzle

 

 

Using the letter grid below, how many words can you find. Each word must contain the central H and no letter can be used twice, however, the letters do not have to be connected. Proper nouns are not allowed, however, plurals are. There is at least one nine letter word. Advanced: 50+ words. Average: 25 words. All words can be found in the Oxford Wordpower dictionary. Here are couple to start you off: ache, heart …

 

 

 

 

R

C

O

E

H

S

R

T

A

 

معانی واژگان _آشتی،جبران، آرایش، ساختن-

 


vocab

 

یک واژه در انگلیسی غیر از معانی مشخص و پر کاربردی که بیشتر شنیده شده است دارای  معانی  مختلفی است:

make up شامل معانی زیر است:
    
 


✅ make up  
 

     ??build     ??adorn            

⬅️ساختن ⬅️  آرایش کردن

 

 


   ?? Reconciling     ??compensate

      ⬅️آشتی کردن ⬅️ جبران کردن
                                                        

 

 

بیوگرافی امام مهدی

 

 

 

imam-mehdi

 

 

Imam Mahdi's Biography

 


امام زمان(ع) امام دوازدهم مسلمانان است.او کسی است که ازدوران کودکی در غیبت به سر می برده و غیبت کبری او هنوز هم ادامه داشته وتا زمانی که خداوند اجازه ندهد-باز هم ادامه خواهد داشت.امام زمان در بین مسلمانان از  ارزش و احترام خاصی بر خوردار است شاید یکی از دلایل آن این است که او آخرین منجی بشریت و آخرین کسی است که می تواند بشر را از ظلم و  فساد و تباهی کنونی نجات دهد.پس برای فرجش دعا کنیم

 

 

.

 – Imam-e-zaman is   the   twelveth  imam  for

 -Muslims and he was in absence from his child

-times.And his long absence continued now.And it isn’t going to finish  without   ALLAH  permit. He is the end Pedeemer for mankind. And he is someone who just he can reclaims mankind of opression and spoil.Because of it Muslims have  much value for him.

 


امام زمان کیست؟

 

  نام مبارک:نام مبارک ایشان(محمّد) است.واین نامی است   که  پیامبراکرم

  (ص) برای او پسندیده است.پیامبر اسلام درباره او می فرماید: مهدی(عج)

  از فرزندان من است و نام او هم نام من است.ومی فرماید:امام زمان از نظر

  شکل و شمایل شبیه ترین کس به من است.

 

 


Who is mahdi

His name:His holy name  is  ((MOHAMMAD((The holy prophet of Islam(PEASE BE UPON HIM)chose. it for him and said:Mahdi*s name  likes  my  name and he likes me very much in treat to other people  and be kindly to popular poeple abd etc.THE  holy prophet in this sayings wantsto says that Mahdi -a  person will many next years after him

 

.

  القاب:ایشان القاب فراوانی دارند-از جمله: مهدی – منصور- صالح –

  صاحب الزمان – ولی الله – حجة الله – قاءم باامرهِ و … .

 

 

 

Sobriquets:

 

  He has many sobriquts.For example: MAHDI- MANSOUR- SALEH and etc.

 

 

  نام پدر:پدر آن حضرت امام حسن عسگری-امام یازدهم مسلمانان است.

Father’s name:His father is imam HASSAN- E-ASKARI.(eleventh imam for Muslims)

 

 

نام مادر:مادرآن حضرت ((نرجس)) نام داشتند. ایشان  دختر یکی از نوادگان روم به نام یشوعا بودند. از القاب  ایشان  می توان به سوسن – صیقل و حکیمه اشاره کرد.

  Mother’s name:His mother was((NARJES)).Narjes was daughtar of one  of  the  king*ssons-the king of ((RUM))

 

 

سال تولد:امام زمان در سال ۲۵۵هجری شمسی دیده به جهان گشودند

  Born year:He borns in 834 A.D .

 

 

محل تولد:امام زمان در شهر سامرا و در منزل پدرش دیده  به جهان گشودند.

 

  Born place:He borns in SAMARRA(in Iraq( and in his father’s house.

 


  مطالبی در باره زندگی ایشان:

  دوران زندگی: زندگی ایشان به سه قسمت تقسیم میشود:

 ۱.از هنگام تولد تازمان فوت پدربزرگوارشان که جمعآ ۵ سال می باشد. یعنی ازسال ۲۵۵ تا ۲۶۰ هجری قمری.

 ۲.از سال۲۶۰ تا۳۲۹هجری قمری که حضرت از طریق نواب چهارگانه خود با مردم در ارتباط بود.و آن ها را راهنمایی می کرد.

 ۳.از سال ۳۲۹هجری قمری غیبت کبری آغازشده و تا زمانی که خداوند اجازه ندهد پایان نمی پذیرد.

 

 

  Some information about Mahdi:  Life ages:His life has three parts:

  1.From his birthday to when his father died.  It means from 834 A.D to 839 A.D .

  2.From 839 A.D to 918 A.D that he  was  in communication with popular people  by  his deputys.And in this wayhe guided them and  answered to their questions.

  3.From 918 A.D  his  long  absence  started.

 

 

 

   اهداف امام زمان پس از ظهور:

   مهم ترین هدف امام پس از ظهور تثبیت حاکمیت دین اسلام  در جهان است که به همین منظورمهدی (عج) از غیبت کبری  خارج می شود.در مرحله بعد امام با کمک ۳۱۳نفریارمخصوص خود،که  از بهترین وبا تقوا ترین مردم آن زمان انتخاب می شوند،به جنگ  با  ظالمان  و زورگویان وفاسدان پرداخته وآنها را محو و نابود می کنند. پس از ازمیان رفتن شیاطین،طبق روایات، وضع زندگی مردم بسیاربهتراززمان کنونی خواهد شد.و اعمال ناپسند از بین خواهند رفت.

  Mahdi’s tragets after outburst:Oneof his first tragets is provering Islam lia- bility in the world.Inthe nextstage he wants  to riases the bad kinds of human.After that -after riasing the tempters- the  situation  of people’s life.will be more better than before.(Tray cabals) So  we  understand ((MAHDI))  is redeermer for human. The  best  REDEEMER for human

.

? @sohrabi_mohammad

مکالمه آب و هوا

 

 

 آب و هوا

 

 

wather

 

? وقتی میخوایم به انگلیسی بگیم هوا چطوره؟

 

 

 

 

 


میگیم

:
How's the weather?


جواب

:
It's sunny.
آفتابیه/ هوا آفتابیه

 

.

❗️How's = How is


 

جواب هایی که میتونیم استفاده کنیم:

 

? Sunny

? آفتابی

 

? Rainy

? بارانی

 

? Windy

? بادی،طوفانی

 

 

? Cloudy

? ابری

 

 

☘ Snowy

☘ برفی