ضمایر انگلیسی

 

 

 

?ضمایر فاعلی

 

 

 

☑️ ضمير کلمه‌ای دستوری يا گرامری است که جانشين يک اسم يا عبارت اسمی می‌شود. ضميرها انواع مختلفی دارند که مهمترين آنها عبارتند از: ضماير فاعلی، مفعولی، ملکی، انعکاسی، اشاره‌ای، نامعين، نسبی و سؤالی که از اين ميان ضماير فاعلی، مفعولی ، ملکی و انعکاسی جزو ضماير شخصی به حساب می‌آيند.
 

 

 

 

✅ ضماير فاعلی

 

 


? اول شخص

 


? مفرد
? I
? من

? جمع
? We
? ما
 

 

 

? دوم شخص

 


?مفرد
? You
? تو

? جمع
? You
? شما

 

 

 

 

? سوم شخص

 


? مفرد
? He
? او (مرد)

? She
? او (زن)

? It
? آن (اشیا)

 

 

? جمع


? They
?آنها

 

 

 

 

?  چند نکته

 

 

1⃣ همه ضماير شخصی (فاعلی، مفعولی و…) به استثناء it در مورد انسان به کار گرفته می‌شوند. (they هم می‌تواند به انسان و هم به اشياء اشاره کند.)

2⃣ ضمير I هميشه بصورت بزرگ نوشته می‌شود، حتی اگر در وسط يک جمله بکار گرفته شود:

 

 

?Am I right?

ضمایر انعکاسی در انگلیسی

 

 

 

 

 

?ضماير انعکاسی

 

 

 

 

 

 

 

?کلماتی که به -self و -selves ختم می‌شوند ضماير انعکاسی ناميده می‌شوند و عبارتند از:

 

 

 

 

 
⚫️جمع (-selves)

 

 

 

?ourselves

?خودمان

 

?yourselves
?خودتان

 

?themselves
?خودشان


 

 

 

 

 

 

⚪️مفرد (-self)

 

 

 

 

 

?myself
?خودم

 

?yourself
?خودت

 

?himself
?خودش (مذکر)

 

?herself
?خودش (مؤنث)

 

?itself
?خودش (اشياء)


 


☑️ توجه داشته باشيد که در ضماير انعکاسی عمل به فاعل جمله برمی‌گردد و در واقع مفعول همان فاعل است:

 

 

?He cut himself.
?(خودش را زخمی کرد.)
 

 

?You should be ashamed of yourself.
?(بايد از خودت خجالت بکشی.)
 

 

?Help yourselves.
?(از خودتان پذيرايی کنيد. )
 

 

?We blame ourselves.  
?(ما خودمان را مقصر می‌دانيم.)

 

 

 

لطیفه های انگلیسی

 

pangu

 

 

 


Do you know why penguins are illiterate?
.
.
.
.
.
.
.
As always snowing and their school is closed.

 


 If you have any other question, I'm at your service.

??????

??????

میدونید چرا پنگوئن ها بی سوادند؟
.
.
.
.
.
.
چون همیشه برف میاد مدرسشون تعطیله.

 


اگه بازم سوالی داشتید در خدمتم.

 

 

 

ضمایر مفعولی

 

?ضماير مفعولی

 

 

 

??????????????????

 

 

 

 

فاعل

مفعول

 

 


I

me


you

you

 


he

him


she

her

 


it

it

 


we

us


they

them


 

 

 

?اگر چه اين ضماير را ضماير مفعولی می‌ناميم، اما آنها به جز در جای مفعول در هر جای ديگری هم می‌توانند قرار بگيرند، مثلاً بعد از فعل يا بعد از يک حرف اضافه:

 

 

 

 

?Our teacher was angry with us.
 ?(معلممان از دست ما عصبانی بود.)
 

 

 

?Give me a ring tomorrow.
?(فردا به من زنگ بزن)
 

 

 

?When he comes in, please tell him I phoned.
?(هر وقت آمد، لطفاً به او بگوييد که من زنگ زدم.)
 

 

 

?I'm older than you.
? (من از تو بزرگترم.)
 

 

 

?'I'm hungry.'  'Me too.'

?«من گرسنه‌ام.»  «من هم همينطور.»

 

 

 

 
  یک نکته

?هنگاميکه از ضماير شخصی به همراه and استفاده می‌کنيم، مؤدبانه‌تر اين است که ضماير I و we را بعد از اسامی و ضماير ديگر بکار ببريم:

 

 

 

?you and I,  my father and I,  them and us

 

❗️همچنين you را بايد قبل از اسامی و ضماير ديگر به کار برد:

 

 

❗️you and your wife,  you and her

 

 

 

 

مکالمه- در خواست

 

 

درخواست کردن

 

 

? وقتی میخوایم بگیم چی میخوای؟؟ میگیم:

 

 

 

What do you want?

 

 

? What do you want?

چی میخوای؟

 

 

 

 

? I want a cake.
کیک میخوام.

 

 


? What do you want?

? I want rice.

 

 

 

 

❗️ اسامی قابل شمارش قبلش a/an می گیرد (کیک) اما اسامی غیر قابل شمار اینطور نیست (برنج)

 

 

 

اخبار انگلیسی

 

 

گوش دادن به اخبار و یا خواندن مجلات به ویژه مجلاتی که به همراه نوشتار امکان شنیداری هم دارند یک از بهترین راه های یادگیری زبان محسوب می شود.و می توانند در تقویت بخش شنیداری یا لیستنینگ شما و بخش دیداری و تقویت لغات به شما کمک های موثر و چشمگیری نمایند.

 

?اخبار انگلیسی

 

 

 

 

Iranian Foreign Minister method incorrectly West in dealing with Iran and said we do not want them to use force against Iran.

Mohammad Javad Zarif on Wednesday in Sydney, Australia held a news network 'ABC' to dialogue, and the network today (Friday) gave the interview on its website.

Elegant in this dialogue explained Iran's foreign policy towards regional and global issues, the unmatched power to defend the borders of our country stressed.

Iran's foreign minister said there is a common interest for the world, because we live in an interconnected world. Hence we have common interests and shared opportunities and challenges.

Zarif said: "Terrorism and extremism is something that is a challenge for Iran and Australia. Iran in the Middle East more or less safe from the dangers of terrorism, but our neighbors are perturbed. This condition is linked us together. "

Iranian foreign minister further criticized the West's behavior towards Iran, stated our attitude towards Iran, not wild West. When the chemical bombing of Iran by Saddam, was supported by all. However, when Saddam Hussein invaded Kuwait, was the enemy.

Zarif said the use of force against Iran and we do not like people who does not pay attention to this issue. I mean the people, America and Israel who were planning to attack Iran's peaceful nuclear equipment, and radioactive release could cause an environmental disaster.

 

 

 

 

وزیر امورخارجه ایران روش غرب در رفتار با ایران را نادرست دانست و گفت ما دوست نداریم آنها از زور علیه ایران استفاده کنند.

محمد جواد ظریف که روز چهارشنبه در سیدنی استرالیا بسر می برد با شبکه خبری 'ای.بی.سی' به گفت وگو پرداخت و این شبکه امروز (جمعه) این گفت وگو را در تارنمای خود قرار داد.

ظریف در این گفتگو ضمن تشریح سیاست خارجی ایران در قبال مسائل منطقه ای و جهانی، بر قدرت بی بدیل کشورمان برای دفاع از مرزها تاکید کرد.

وزیر امور خارجه کشورمان گفت منافع مشترکی برای کشورهای جهان وجود دارد، زیرا ما در یک جهان به هم متصل شده زندگی می کنیم. از این رو منافع و فرصت های مشترک و همچنین چالش های مشترک داریم.

ظریف افزود:« تروریسم و افراط گرایی موضوعی است که برای ایران و استرالیا یک چالش است. ایران در منطقه خاورمیانه از خطرات تروریسم کم و بیش در امان است، اما کشورهای همسایه ما دچار آشفتگی هستند. این شرایط ما را به هم مرتبط می کند.»

وزیر امورخارجه ایران در ادامه با انتقاد از رفتار غرب در قبال ایران، اظهار داشت ما روش و رفتار غرب در قبال ایران را نمی پسندیم. هنگامی که ایران توسط رژیم صدام بمباران شیمیایی شد، مورد حمایت همه قرار گرفت. اما در عین حال هنگامی که صدام به کویت حمله کرد، دشمن محسوب شد.

ظریف گفت ما دوست نداریم مردم از زور علیه ایران استفاده کنند و کسی به این موضوع توجهی نکند. منظورم از مردم نیز، آمریکا و اسرائیل هستند که قصد حمله به تجیهزات هسته ای صلح آمیز ایران را داشتند و انتشار رادیو اکتیو می توانست بلای محیط زیستی ایجاد کند.

 

 

 

 

[

 

 

 

عبارات کوتاه

 

 

 

⚫️چند مثال برای تفهیم تفاوت ترجمه رسمی و آزاد.

 

 

 

 

 

? ترجمه رسمی:

 

 

 

 

 

 

? Oh my God
?وای خدای من

 

 

 

? Really?
? واقعا؟

 

 

 

? Shut the fuck up
? ساکت شو

 

 

 

?Go to hell
? گمشو،برو به جهنم

 

 

 

 

 

 

 

? ترجمه آزاد:

 

 

 

 

 

? Oh my God
?یا حضرت سیم چین!! / یا امام مجید!!

 

 

 

? Really?
? جدی می گی ؟؟

 

 

 

? Shut the fuck up
? خفه خون بگیر

 

 

 

?Go to hell
? برو به درک

 

 

 

لغات جدید انگلیسی

 

لغات انگلیسی

 

 

 

 

? Pizza

? پیتزا

 

 

 

? Cheese

? پنیر

 

 

? Butter

? کره

 

 

? Bread

? نان

 

 

 

? Spaghetti

? ماکارونی

 

 

? Cake

? کیک

 

 

? Yogurt

? ماست

 

 

? Rice

?برنج

 

 

 

 

 

 

 

حروف اضافه

 

حروف اضافه در انگلیسی

 

 

 

? In
? داخل،درون

 

 

? On
? روی

 

 

? Under
? زیر

 

 

? By
? کنار،پهلوی

 

? وقتی میخواهیم بگوییم فلان چیز کجاست؟ از Where استفاده می کنیم.

 

 

◼️ مفرد ???

 

 

?Where's the table?
میز کجاست؟

 

?It's by the TV.
آن کنار تلویزیون است.

 

 

? Where's the pen?
خودکار کجاست؟

 

? It's on the book.
آن روی کتاب است.

 

 

◼️ جمع???

 

 

? Where are the keys?
کلید ها کجا هستند؟

 

? They're on the table.
آنها روی میز هستند.

 

 

? Where are the pencils?
مداد ها کجا هستند؟

 

? They're under the bag.
آنها زیر کیف هستند.

 

 

❗️Where's = Where is

‼️ They're = They are

⁉️ TV = Television