لغات و مکالمه های زبان انگلیسی سوم راهنمایی

 

  

 

 

 

boy_studing1

جزوه واژگان سال سوم راهنمایی

تهیه شده توسط رامین ولی نژاد دانش آموز کلاس سوم مدرسه شهید چمران ماکو

                download_1

rzaban2_12

جزوه مکالمه های سال سوم راهنمایی

تهیه شده توسط حمید دهقانی دانش آموز کلاس سوم مدرسه شهید چمران ماکو

                download_1