مکالمه

 

 

 

 

 

dia

 

 

 

مکالمه انگلیسی

 

 

 

  . مکالمه در هر زبانی شالوده اصلی ارتباط را در بر دارد. و زبان انگلیسی نیز از این قاعده مستثنی نیست. آموزش مکالمات قدم به قدم انگلیسی راهی  برای فراگیری ارتباط با اشخاص به زبان انگلیسی است.

 

 

 

 

☘ What's your name?

 

1⃣ I'm Ali.

 

2⃣ My name is Ali.

 

 

 

☘ اسمت چیه؟

 

1⃣ من علی هستم.

2⃣ اسم من علی است.

 

 

 

کوتاه نویسی

 

 

❗️ What's = What is

‼️ I'm = I am

 

 

❕ اسم چه در اول، چه در وسط و چه در آخر جمله بیاید، اولین حرف آن با حرف بزرگ نوشته می شود.

 

 

 

 

 

 

 

☘ How old are you?

1⃣ I'm seven years old.

 

 

 

☘ چند سالته؟

 

1⃣ من هفت سالمه.

 

 

 

1⃣ Nice to see you

2⃣ Nice to meet you

3⃣ Happy to see you

4⃣ Happy to meet you

 

 

 

5⃣ Great to see you

6⃣ Great to meet you

7⃣ Glad to see you

8⃣ Glad to meet you

 

 

? همگی یک کاربرد و معنی دارند:
از دیدن(ملاقات) شما خوشحالم (خوشبختم) ?

 

 

 

 

 

 

❗️دوستان توجه کنند، از عبارات بالا فقط در مکالمات حضوری استفاده می کنیم.

1⃣ اگر شخصی در فضای مجازی خود را معرفی کرد:

 

 

 

?Glad to chatting with you.

از چت (کردن) با شما خوشحالم?

2⃣ و اگر پشت تلفن خود را معرفی کرد:

 

 

 

?Glad to speaking with you

از صحبت کردن (هم صحبتی) با شما خوشحالم.?

 

 

 

‼️ البته در این دو نکته، به جای Glad می توانید از سه واژه
Nice,Great,Happy
هم استفاده کنید.