نمونه سوالات نوبت اول زبان انگلیسی سال اول دبیرستان. نمونه ۱  سه شنبه ,۷ آذر , ۱۳۹۱
تعداد بازدید :   دسته بندی : آموزش زبان انگليسي دبيرستان , اول دبيرستان

نویسنده : هادی جعفری  بدون نظر   | ادامه مطلب »
نمونه سوالات طبقه بندی شده زبان انگلیسی اول دبیرستان به صورت کتاب الکترونیکی  چهارشنبه ,۲۴ آبان , ۱۳۹۱
تعداد بازدید :   دسته بندی : آموزش زبان انگليسي دبيرستان , اول دبيرستان

   تهیه شده توسط آقای حسن فخرایی

   دبیر زبان انگلیسی دبیرستان های ماکو

نویسنده : هادی جعفری  ۵ نظر   | ادامه مطلب »
نمونه سوالات درس نهم زبان انگلیسی اول دبیرستان  یکشنبه ,۲۱ آبان , ۱۳۹۱
تعداد بازدید :   دسته بندی : آموزش زبان انگليسي دبيرستان , اول دبيرستان

نویسنده : هادی جعفری  بدون نظر   | ادامه مطلب »
نمونه سوالات درس هشتم زبان انگلیسی اول دبیرستان  یکشنبه ,۲۱ آبان , ۱۳۹۱
تعداد بازدید :   دسته بندی : آموزش زبان انگليسي دبيرستان , اول دبيرستان

نویسنده : هادی جعفری  بدون نظر   | ادامه مطلب »
نمونه سوالات درس هفتم زبان انگلیسی اول دبیرستان  یکشنبه ,۲۱ آبان , ۱۳۹۱
تعداد بازدید :   دسته بندی : آموزش زبان انگليسي دبيرستان , اول دبيرستان

نویسنده : هادی جعفری  بدون نظر   | ادامه مطلب »
نمونه سوالات درس ششم زبان انگلیسی اول دبیرستان  یکشنبه ,۲۱ آبان , ۱۳۹۱
تعداد بازدید :   دسته بندی : آموزش زبان انگليسي دبيرستان , اول دبيرستان